WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Przyszłość technologii kwantowych z udziałem Polaków

Do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego trafiła pierwsza rekomendacja standardów protokołów kwantowych. Wśród organizacji, które opracowały nowe normy komunikacji, znalazł się także zespół Grupy Badawczej Kwantowych Technologii z Uniwersytetu Warszawskiego.

Postęp w dziedzinie technologii kwantowych jest możliwy dzięki rozwojowi i miniaturyzacji komponentów systemów kwantowych. Na naszych oczach dokonuje się „druga rewolucja kwantowa”, co przybliża nad do epoki rozpowszechnienia rozwiązań opartych na tej technologii. Dlatego koniecznym staje się przygotowanie międzynarodowych standardów, które określą wspólne zasady wykorzystywania nowinek kwantowych w nauce i przemyśle.

Co w praktyce oznacza zastosowanie technologii kwantowych? Mogą znaleźć zastosowanie w zabezpieczaniu informacji przesyłanych w Internecie (kwantowa dystrybucja klucza), generowaniu liczb losowych (kwantowe generatory losowe), konstruowaniu bardzo czułych sond biologicznych i chemicznych (detekcja kwantowa) oraz mikroskopów o zwiększonej rozdzielczości (kwantowa metrologia).

Efektem pracy konsorcjum, którym kierował Hudson Institute z Waszyngtonu (amerykański think tank), są dwie rekomendacje, dotyczące kwantowych źródeł entropii (losowości) oraz systemów kwantowej dystrybucji klucza. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) na tę chwilę zajmie się teraz przygotowaniem i upowszechnianiem na świecie nowych standardów. Jest to wyspecjalizowana organizacja przy ONZ z siedzibą w Genewie, zajmująca się standaryzacją i regulacją rynku telekomunikacyjnego. Do ITU należą obecnie 193 kraje oraz ponad 800 instytucji i firm.

Polski zespół, mający wkład w rekomendację nowych standardów, pracował pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Stobińskiej – pracownika w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej, w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Źródło: materiały prasowe.