WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Robot pomógł odkryć sekret latania muszek owocówek

Latanie bez tylnych skrzydeł pełniących rolę sterów nie jest łatwe. W przypadku muszek owocówek ich brak nie stanowi najmniejszego problemu. Aby zbadać dokładniej tę kwestię naukowcy stworzyli robota DelFly Nimble wzorowanego na tych owadach.

Nie oznacza to, że DelFly Nimble jest maszyną o długości kilku milimetrów. Nie jest nawet dokładną kopią muszek przedstawioną w większej skali. Głównym podobieństwem między maszyną a owadem jest sposób, w jaki obie te jednostki zachowują równowagę w powietrzu. Naukowcy zauważyli, że robot wykonuje obrót wokół trzeciej osi. Zachowanie nie było jednak celowe, lecz wynikało z efektu pasywnego sprzężenia. Takie samo zjawisko dotyczy zapewne nie tylko muszek owocówek, ale również innych owadów latających w podobny sposób.

Co ciekawe, badanie poświęcone lataniu nie jest jedynym przeznaczeniem DelFly Nimble. Urządzenie może również posłużyć do monitorowania stopnia dojrzałości owoców. W ten sposób udałoby się je zebrać, zanim będą stanowiły źródła pożywienia dla muszek. Poza tym twórcy robota wskazują na jego inne zastosowania. Mowa m.in. o ocenie kondycji roślin, poziomu ich nawodnienia a nawet zapylaniu kwiatów. Aby tak się stało naukowcy muszą przede wszystkim zmniejszyć rozmiary DelFly Nimble oraz nadać im umiejętność pracy w grupach. Dzięki temu stado liczące kilka niewielkich robotów będzie mogło pracować na terenie pól uprawnych czy szklarni.

[Źródło: popularmechanics.com; grafika: Henri Werij]

Muszki owocówki poruszają się używając astronawigacji