Reklama
aplikuj.pl

Zmiany klimatu wymuszą na ludzkości oceaniczne sanktuaria do ochrony raf koralowych?

Zmiany klimatu, oceaniczne sanktuaria do ochrony raf koralowych

Nowe badania opublikowane w czasopiśmie Global Change Biology przewidują, że około 70% do 90% siedlisk raf koralowych może zniknąć z naszych oceanów w ciągu najbliższych 20 lat z powodu zmian klimatu i zanieczyszczenia. To wymaga reakcji, bo te naturalne siedliska są niezbędne dla różnorodności biologicznej naszej planety i wedle badaczy muszą być chronione za wszelką cenę.

Przez swoją szkodliwą działalność ludzkość może zostać zmuszona do ochrony raf koralowych w trosce o lepszą przyszłość

Ponoć najlepszym sposobem na uratowanie raf koralowych jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale trzeba działać szybciej i skuteczniej. Dlatego też w przeszłości naukowcy wymyślali dość pomysłowe sposoby ratowania koralowców, a ci z Florida Tech otwarcie zalecają wielonarodowe sieci chronionych raf jako najlepszą szansę dla koralowców na przetrwanie coraz bardziej niszczących skutków zmian klimatycznych.

Podczas gdy tradycyjne rezerwaty morskie były zwykle projektowane w celu zapobiegania nadmiernemu odłowowi ryb, badanie zaleca utworzenie sieci ogromnych wielonarodowych sanktuariów w celu zachowania różnorodności genetycznej niezbędnej do ewolucyjnej adaptacji. Aby „uodpornić” rafy na zmiany klimatu, musimy chronić zarówno siedliska raf koralowych, jak i różnorodność genetyczną

– powiedział Rob van Woesik, profesor i dyrektor Instytutu Ekologii Globalnej.

Czytaj też: Drewno z rozbiórki znajduje nowe życie, dzięki systemowi komputerowemu z ETH Zurich

Te nowe badania obejmują wnioski nie kilku, a prawie 30 naukowców z całego świata, który podkreślają potrzebę współpracy międzynarodowej w celu rozwiązania stale pojawiającego się problemu raf koralowych.