Reklama
aplikuj.pl

Sentyment rynkowy – czy jest istotny w inwestowaniu?

Sentyment rynkow czy jest istotny w inwestowaniu

Sentyment rynkowy to wskaźnik, który pokazuje, jak większość uczestników ocenia w danym momencie rynek. Nastroje rynkowe mogą być bycze, czyli rosnące, niedźwiedzie, czyli spadające lub neutralne. Czy te parametry są ważne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Czym jest sentyment rynkowy?

Na giełdzie i na rynku Forex obecne są tysiące inwestorów. Choć każdy stosuje własną, indywidualną strategię, w ich działaniach dostrzegalne są pewne tendencje.

Sentyment rynkowy to nic innego jak określenie nastrojów panujących na danym rynku. Ten rodzaj analizy pozwala sprawdzić, czy w danym momencie mamy do czynienia z rynkiem wzrostowym – byczym, czy wręcz odwrotnie – pesymistycznym niedźwiedzim. To rodzaj mierzenia aktualnego podejścia inwestorów – zarówno w zakresie psychologicznym, jak i emocjonalnym.

Głównym założeniem sentymentu rynkowego jest sprawdzenie, co inwestorzy myślą na temat rynku. Narzędzia, które pomagają określić nastroje inwestorskie i przewidywaną koniunkturę, to m.in. INI, czyli Indeks Nastroju Inwestorów – badanie wykonywane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które pokazuje tendencje na GPW. Inny rodzaj wskaźników to m.in. raport COT czy indeks zmienności VIX – te zestawienia odzwierciedlają nastroje na rynku.

Jak interpretować sentyment rynkowy? W czym może pomóc analiza sentymentów?

Analiza sentymentu rynkowego może pomóc w dwojaki sposób. Z jednej strony można za nią podążać, a z drugiej – działać całkowicie odwrotnie.

Pierwsze podejście uznaje, że ogólny nastrój inwestorów, czy to psychiczny, czy też emocjonalny, to dobry asumpt do tego, aby przewidywać ruchy cen. Ten rodzaj inwestycji polega na podążaniu za sentymentem rynkowym i uznaniu, że z dużym prawdopodobieństwem wyznacza on dalszy kierunek cen.

Co ważne, jest też inna droga – podejście kontrariańskie. W dużym skrócie polega ono na śledzeniu sentymentów rynkowych i sprzedawaniu, gdy optymizm osiąga duże wartości, a także kupowaniu, gdy na rynku dominuje pesymizm. To podejście zakłada, że należy działać w kontrze do zbiorowych tendencji.

Jak zmaksymalizować skuteczność miary sentyment rynkowego?

Chcąc wykorzystywać sentyment rynkowy w swoich przewidywaniach, należy zawsze mieć na uwadze fakt, że do podejmowania decyzji inwestycyjnych nie wystarczy jedynie analiza nastrojów rynku! Dlaczego? Ponieważ sentyment inwestorski dostarcza jedynie pewien wycinek informacji o rynku.

Aby nasze przewidywania pokazywały szerszy obraz, należy połączyć różne rodzaj analiz. Optymalnym podejściem jest wykonanie zarówno analizy nastrojów, jak i fundamentalnej oraz technicznej. To pozwoli zwiększyć potencjał naszych przewidywań i jeszcze lepiej osadzać je w danej sytuacji rynkowej. Łączenie różnych typów analiz to wstęp do sprawniejszego zarządzania pojawiającym się ryzykiem, a co za tym idzie, do lepszego dysponowania własnym kapitałem.

Sentyment rynkowy może być ciekawym wskaźnikiem tego, co dzieje się w głowach i sercach inwestorów. Zawsze warto jednak pokusić się o szersze spojrzenie na rynek. Pozwalają na to m.in. dodatkowa analiza techniczna i fundamentalna.

Połączenie trzech podejść wydaje Ci się dość skomplikowane? Skorzystaj z darmowej wiedzy, którą oferuje Ava Trade! Znajdziesz tam wiele specjalistycznych materiałów, które mogą ułatwić Ci rozpoczęcie przygody z inwestycjami!

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniania w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.

Artykuł przygotowany przy współpracy z partnerem serwisu.