Reklama
aplikuj.pl

Studiuj Data Science i Big Data w Zarządzaniu

Na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie powstał nowy kierunek studiów podyplomowych. Data Science i Big Data w Zarządzaniu mają nauczyć umiejętności analizy danych, planowania i przeprowadzania transformacji przedsiębiorstwa w firmę opartą na analityce czy jak stworzyć odpowiednią infrastrukturę. Studia powstały we współpracy z Sages sp.z.o.o..

Zapotrzebowanie na osoby z takimi umiejętnościami ciągle wzrasta. Wynika to z faktu, że coraz więcej firm chce wykorzystać dostępne dane w celu optymalizacji i tym samym zaoszczędzenia pieniędzy. Może to posłużyć także do zyskania przewagi nad konkurencją. Przykładowo w branży finansowej kluczowe jest analizowanie danych o transakcjach bankowych i wspomaganie decyzji kredytowych, takich jak między innymi wykrywanie nadużyć. Umożliwia to wykrycie podejrzanych ruchów i przekazanie ich do analizy człowiekowi.

Studia są skierowane głównie do kadry menedżerskiej z przynajmniej 6 letnim doświadczeniem. Mogą to być osoby z różnych dziedzin takich jak IT, finanse, HR czy marketing. Kadra dydaktyczna składa się z osób z dużą praktyką w tym temacie. Ma być także zaproszonych mnóstwo ludzi pełniących wysokie funkcje menedżerskie. Ramowy plan studiów wygląda następująco:

  1. Wprowadzenie do Big Data i Data Science
  2. Statystyka
  3. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: Metody
  4. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: Narzędzia wizualizacji i Business Intelligence
  5. BigData – Strategia, wdrożenie, transformacja przedsiębiorstwa
  6. Infrastruktura Big Data i zarządzanie danymi
  7. Zagadnienia bezpieczeństwa danych
  8. Studium Przypadku
  9. Seminarium projektowe.

Rekrutacja trwa do 15 września.

Źródło: Materiały prasowe