Wokół odległej galaktyki znajduje się gigantyczny pierścień gazu wodorowego

Zespół astronomów z Indii odkrył tajemniczy pierścień gazu wodorowego wokół odległej galaktyki za pomocą teleskopu radiowego. Pierścień ten jest znacznie większy niż otaczająca go galaktyka i ma średnicę około 380 000 lat świetlnych.

Galaktyka (zwana AGC 203001), znajduje się około 260 milionów lat świetlnych od Ziemi. Istnieje tylko jeden inny znany naukowcom system z tak dużym pierścieniem wodorowym. Pochodzenie i powstawanie takich formacji nadal jest przedmiotem dyskusji.

Neutralny wodór emituje fale radiowe o długości fali około 21 cm. To promieniowanie od neutralnych atomów wodoru pozwoliło astronomom na mapowanie ilości i rozmieszczenia neutralnego wodoru w Drodze Mlecznej i w innych galaktykach. Zazwyczaj duże obszary wypełnione wodorem znajdują się w galaktykach, które aktywnie tworzą nowe gwiazdy. Jednakże, pomimo braku oznak aktywnego tworzenia się gwiazd, galaktyka AGC 203001 była znana z posiadania dużych ilości wodoru, chociaż jego dokładny rozkład nie był znany.

Obserwacje z zastosowaniem teleskopu GMRT wykazały, że neutralny wodór jest rozprowadzany w postaci dużego pierścienia, który znacznie wykracza poza optyczny zasięg tej galaktyki. Co bardziej zastanawiające, astronomowie zauważyli, że istniejące obrazy optyczne pierścienia nie wykazują żadnych oznak obecności gwiazd. Nawet użycie instrumentów należących do zespołów badawczych z innych krajów nie dało żadnych rezultatów w tej kwestii.

Nie ma więc odpowiedzi na to, co mogłoby doprowadzić do powstania tak dużych, bezgwiezdnych pierścieni wodorowych. Do tej pory uważano, że zderzenia galaktyk prowadzą do tworzenia się takich pierścieni, jednak zazwyczaj zawierają one również gwiazdy.