Reklama
aplikuj.pl

Znaczenie retencji pracowników dla firmy

retencja i zmiany kadrowe w firmie

Retencja pracowników to w rzeczywistości zmiany kadrowe. O ile retencja jest potrzebna, aby firma się rozwijała i zyskiwała nowe kompetencje, o tyle warto dołożyć wszelkich starań, aby zatrzymać najlepszych specjalistów. Za pomocą współczynnika retencji można określić nie tylko poziom zadowolenia pracowników, ale również skuteczność prowadzonych rekrutacji.

Jak obliczyć wskaźnik retencji pracowników?

Wskaźnik retencji pracowników, wbrew pozorom, nie jest trudny do obliczenia. Wystarczy proste działanie. Trzeba podzielić aktualną liczbę pracowników w firmie przez ilość pracowników, która była zatrudniona na początku interesującego nas okresu i pomnożyć otrzymany wynik przez 100. W ten sposób można mierzyć stabilność zespołu zarówno od początku istnienia przedsiębiorstwa, jak i w konkretnych okresach. Ważne, aby przy obliczaniu współczynnika nie brać pod uwagę nowych zatrudnień, ponieważ może to zaburzyć wynik.

Jeśli zastanawiasz się, czy retencja pracowników na poziomie 100% jest najlepszym możliwym wynikiem, musisz wziąć pod uwagę kilka zmiennych. Przede wszystkim wynik ten oznacza, że z Twojej firmy, w analizowanym okresie nikt nie odszedł. To oczywiście ma swoje plusy. Jeśli jednak poddamy analizie dłuższy okres, może to również oznaczać, że zespół nie rozwija się. Nowi specjaliści często oznaczają nowe kompetencje, więc minimalne zmiany, pod warunkiem że uda nam się zatrzymać najlepszych specjalistów są jak najbardziej wskazane. W tym miejscu ważne jest rozróżnienie dwóch pojęć, które faktycznie wiele osób używa zamiennie, ponieważ się uzupełniają. Podczas gdy retencja oznacza zatrzymanie pracownika, rotacja dotyczy zmian w zespole, które często są korzystne dla firmy.

Przyjmuje się, że bardzo dobry dla firm i jej rozwoju współczynnik retencji wynosi około 90%. Oznacza, że większość osób zostaje w firmie, ale jednocześnie jest rotacja w zespołach. Czyli jako pracodawca jesteś w stanie utrzymać najlepsze osoby, a jednocześnie dbasz o pozyskiwanie ekspertów z rynku, którzy wnoszą nowe umiejętności i wiedzę.

Czy wskaźnik retencji pracowników jest wiarygodny?

Wskaźnik retencji jest wynikiem matematycznych obliczeń, ale aby mieć większą świadomość tego, co dzieje się w firmie, warto zastosować dodatkowe narzędzia, np. ankietę satysfakcji pracowników połączoną z badaniem efektywności. W ten sposób dowiesz się, czy zadowolenie zatrudnianych osób przekłada się na efektywność ich działań. Zdarza się niestety, że duże zarobki nie idą w parze z efektywnością, czyli zyskiem, których chcesz osiągać, jako właściciel. Wówczas retencja będzie niska, bo pracownicy nie będą chcieli zamieniać miejsca pracy, badanie satysfakcji również da pozytywny wynik, ale może się zdarzyć, że krzywa efektywności będzie odwrotna do krzywej zadowolenia.

Zwiększenie nakładów na zmniejszenie retencji jest ważne wówczas, gdy odejście pracownika generuje duże koszty, które musimy ponieść nie tylko na nową rekrutację, ale również na uzupełnienie luki w wiedzy, która dawała nam przewagę nad konkurencją.

Artykuł zewnętrzny.