Reklama
aplikuj.pl

Astronomowie zaobserwowali niezwykle krótki sygnał z pulsara podwójnego

Korzystając z teleskopu FAST naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk zaobserwowali sygnał pochodzący z gromady kulistej NGC 6341. Obiekt ten zyskał nazwę PSR J1717+4308A.

Najszybciej obracające się pulsary to te o okresie rotacji wynoszącym poniżej 30 milisekund. Naukowcy nazywają je pulsarami milisekundowymi. Powstają one w tzw. układach podwójnych, gdzie większy obiekt przyjmuje formę gwiazdy neutronowej, która następnie wylatuje na zewnątrz w związku z akrecją materii.

Korzystając z teleskopu FAST astronomowie zauważyli, że PSR J1717+4308A ma częstotliwość pulsacji wynoszącą 316,48 Hz. Jest to więc ok. 3,16 milisekundy. Dyspersja tego pulsara wynosi 35,45/parseka na centymetr sześcienny, a okres orbitalny – 0,2 dnia. Z kolei gwiazdą towarzyszącą jest obiekt o masie wynoszącej ok. 0,18 masy Słońca.

Co ciekawe, podczas obserwacji zauważono dwa zaćmienia w obrębie PSR J1717+4308A. Dłuższe z nich trwało 83 minuty, a krótsze – mniej niż 10. Za sprawą tego odkrycia lista znanych gromad kulistych posiadających pulsary poszerzyła się do trzydziestu pozycji.