Reklama
aplikuj.pl

Czy postęp technologiczny czyni świat lepszym? Bosch postanowił sprawdzić, jakie mamy zdanie na ten temat

Czy postęp technologiczny czyni świat lepszym? Bosch postanowił sprawdzić, jakie mamy zdanie na ten temat

Firma Bosch przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Indii, Niemiec, Chin i Wielkiej Brytanii. Celem badania było poznanie zdania ankietowanych na temat rozwoju technologicznego i jego wpływu na świat.

Prezes Zarządu Bosch, Stefan Hartung: „Badanie Bosch Tech Compass pokazuje, że ludzie potrzebują technologii, która rozwiązuje problemy naszych czasów”

Bosch przeprowadził badanie opinii publicznej w różnych krajach na całym świecie. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jakie zdanie ankietowani mają na temat rozwoju technologicznego i poszczególnych technologii. Zdecydowana większość, bo średnio aż 72% uważa, że postęp technologiczny czyni świat lepszym. Choć dotyka on większości aspektów naszego życia, to badani uważają, że zamiast na zaspokajani potrzeb jednostek, firmy powinny skupiać się na rozwiązywaniu głównych wyzwań naszych czasów.

fot. Bosch

Pomimo ogólnego zaufania do postępu technologicznego, istnieją regionalne różnice w postrzeganiu sposobu, w jaki technologia jest obecnie wykorzystywana. Większość respondentów z Chin (83%) i Indii (77%) jest przekonana, że technologia jest obecnie wykorzystywana w wystarczającym stopniu do rozwiązywania głównych problemów naszych czasów. Tymczasem w pozostałych badanych krajach uważa tak zdecydowana mniejszość: w USA to 47%, w Wielkiej Brytanii 37%, a w Niemczech – jedynie 29% respondentów.

fot. Bosch

Podczas gdy Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone postrzegają zielone technologie, takie jak inżynieria klimatyczna, biotechnologia i wodór, jako mające szczególnie pozytywny wpływ na społeczeństwo, Chiny i Indie wiążą duże nadzieje z inteligentnymi i połączonymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja i 5G. Co więcej, około jedna trzecia wszystkich respondentów w Stanach Zjednoczonych i Europie postrzega sztuczną inteligencję jako największe zagrożenie technologiczne.

Złagodzenie takich obaw to kolejny powód, dla którego budowanie zaufania do technologii cyfrowej będzie miało kluczowe znaczenie. Będzie to miało także bezpośredni wpływ na zachowania konsumentów” – mówi Hartung. Cztery na pięć osób na całym świecie uważa, że sukces firmy będzie zależał od budowania cyfrowego zaufania wśród klientów w przyszłości. Dla 43% respondentów z całego świata zaufanie odgrywa większą rolę w świecie cyfrowym niż w świecie analogowym, w przeciwieństwie do zaledwie 20%, którzy postrzegają je na odwrót. „Dlatego też firma Bosch wprowadziła swój kodeks etyczny dotyczący sztucznej inteligencji, który jest ważnym głosem w debacie publicznej na temat sztucznej inteligencji i zaufania do tej technologii

– mówi dyrektor generalny Bosch Stefan Hartung.