Reklama
aplikuj.pl

Najdziwniejsza forma życia? Oto solidny kandydat do tego miana

Bruzdnice, zwane również Dinoflagellata, są glonami wchodzącymi w skład królestwa protistów. Te proste, jednokomórkowe organizmy, są prawdopodobnie posiadaczami jednego z najdziwniejszych genomów spotykanych na naszej planecie.

Bruzdnice są eukariontami, a tworzone przez nie chromosomy są różne od tych, które spotyka się u ludzi. Ustalenia w tej sprawie, opublikowane na łamach Nature Genetics, sugerują, iż chromosomy bruzdnic przypominają proste struktury o kształcie pałeczek. Geny skupiają się wokół tych pałeczek, tworząc swego rodzaju bloki o naprzemiennej orientacji, warunkującej odczytywanie instrukcji genetycznych zawartych w genach.

Czytaj też: Ludzie niczym organizmy sprzed 550 mln lat. Naukowcy zauważyli podobieństwa

Bruzdnice są pod kilkoma względami na tyle nietypowe, że trudno w ogóle dopasować je do domeny eukariontów. Manuel Aranda z King Abdullah University of Science and Technology twierdzi wręcz, iż te jednokomórkowe organizmy w nie do końca zrozumiały sposób tworzą chromosomy, genomy czy zarządzają transkrypcją genetyczną.

Ze względu na nietypową organizację, bruzdnice to być może najdziwniejsza forma życia znana nauce

Szczególną uwagę badaczy zwrócił gatunek Symbiodinium microadriaticum, który żyje w symbiozie z koralowcami. Odkryli, że gatunek ten posiada co najmniej 94 chromosomy w kształcie pałeczek. Geny otaczające każdą z nich prawdopodobnie skupiają się w pobliżu innych, pełniących podobne funkcje. Pary sąsiadujących ze sobą „bloków” doświadczają wzajemnych interakcji, czego niemal nie obserwowano w przypadku bardziej oddalonych od siebie bloków. Podobne analizy, dotyczące gatunku Breviolum minutum i przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda, doprowadziły ich do spójnych wniosków.

Czytaj też: Mikroorganizmy przetrwały w warunkach przypominających marsjańskie. Co to oznacza dla ludzi?

Dokonane obserwacje sugerują, że między poszczególnymi blokami muszą występować swego rodzaju bariery wpływające na funkcjonowanie chromosomu. Być może mają one nawet wpływ na regulację ekspresji genów. W przeciwieństwie do innych eukariontów, które korzystają z tzw. histonów, bruzdnice praktycznie nie produkują tego typu zasadowych białek.