Reklama
aplikuj.pl

CERN jest w stanie określić dokładną masę bozonu Higgsa

Wykrycie bozonu Higgsa w CERN w 2012 r. jest jednym z największych odkryć naukowych minionej dekady. Od tego czasu naukowcy dokładnie mierzyli jego właściwości, a teraz udało im się wykonać najbardziej precyzyjny pomiar jego masy.

Bozon Higgsa jest niezwykle ważną cząstką. Choćby dlatego, że była to ostateczna cząstka elementarna przewidziana przez model standardowy. Bozon tworzy pole Higgsa, które równomiernie przenika cały Wszechświat. Inne podstawowe cząstki, takie jak kwarki i leptony, osiągają swoją masę poprzez oddziaływanie z polem Higgsa.

Hipoteza ta została po raz pierwszy zaproponowana w latach 60-tych, ale bozon Higgsa został wykryty bezpośrednio dopiero w 2012 roku, co ostatecznie potwierdziło cały mechanizm.

W czasie, gdy został on wykryty po raz pierwszy, masa bozonu Higgsa została określona na poziomie około 125-126 gigaelektronowoltów (GeV). A teraz ta liczba została dopasowana do poziomu niepewności wynoszącego 0,1 procent. Według zespołu badawczego, bozon Higgsa ma masę 125,35 GeV.

Nowy rezultat opiera się na danych zgromadzonych w Wielkim Zderzaczu Hadronów w latach 2011-2016. Bozon Higgsa jest niestabilny i zwykle rozpada się na lżejsze cząstki niezwykle szybko. W 2011 i 2012 roku detektor CMS zaobserwował rozpad bozonu Higgsa na dwa bozony Z, a następnie dalszy rozpad na cztery leptony. W 2016 roku zaobserwowano rozpad na dwa fotony. Naukowcy połączyli te wyniki, aby uzyskać nowy pomiar masy, który jest najbardziej precyzyjny, jaki kiedykolwiek wykonano.

Chociaż zespół twierdzi, że sam nowy pomiar nie doprowadzi bezpośrednio do powstania nowej fizyki, dodaje on więcej elementów do układanki związanej z bozonem Higgsa i granicami modelu standardowego.