WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Czy mikroby kontrolują powstawanie miedzi?

Jednym z głównych problemów podczas badania rud metali powstałych na powierzchni jest związek pomiędzy ich formowaniem się a bakteriami. Teraz geologowie starają się odpowiedzieć na pewne pytania dotyczące tych złóż.

Naukowcy debatują na temat zwalczania drobnoustrojów podczas tworzenia siarczków wtórnych. Chcą oni udowodnić, że drobnoustroje mają kluczową kontrolę nad wytrącaniem się metali na różnych powierzchniach. Ich przypadek opiera się na złożu Las Cruces w południowo-zachodniej Iberii. Tam znaczna część rudy miedzi występuje w formie grubych, masywnych żył siarczków miedzi.

Naukowcy mają dowód, że ich mineralizacja następuje wskutek aktywnych warstw wodonośnych. To miejsce jest więc idealne do śledzenia beztlenowych drobnoustrojów. Dzięki współpracy z firmą First Quantum zespół wydobył nieskazitelne próbki, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z atmosferą. Pierwsze badania wykazały, że siarczany miedzi wytrącają się w związku z koloniami drobnoustrojów redukujących siarczany. Potrzebne są jednak dalsze badania w celu lepszego zrozumienia procesu.

Czytaj też: Kolizja z ogromnym obiektem doprowadziła do powstania życia na Ziemi?

Źródło: Phys