Kopiowanie plików #2

  • pliki ISO + MP4 (10.52 GB + 4 GB) = 14.52 GB
  • pliki rozproszone – 25 GB

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej