Kopiowanie plików #3

  • plik ISO – 96,8 GB

  • 2 pliki ISO – 193 GB (test skierowany jest głównie dla dysków 480 GB i większych)

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej