Reklama
aplikuj.pl

Etanol w benzynie obniża emisje CO2, ale i tak finalnie zaszkodził środowisku. Jak?

Etanol w benzynie obniża emisje CO2, Etanol w benzynie

W 2007 roku w USA wprowadzono Renewable Fuel Standard, czyli prawne zezwolenie na częściowe zastąpienie benzyny biopaliwami, takimi jak te, wytwarzane z kukurydzy. Finalnie rzeczywiście etanol w benzynie obniża emisje CO2, ale jego kukurydziane pochodzenie miało wiele wspólnego z ogólnym zanieczyszczeniem środowiska.

Chociaż etanol w benzynie rzeczywiście obniża emisje podczas spalania, to pośrednio ją zwiększa

Od 15 lat na amerykańskich stacjach benzynowych ciągle miesza się benzynę z etanolem produkowanym z kukurydzy. Głównym celem tego posunięcia jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw, czyli obniżenia wpływu transportu na środowisko. Jednak wedle najnowszego badania, w ogólnym rozrachunku ta mieszanka wpływała na środowisko w większym stopniu niż gdyby stacje sprzedawały czystą benzynę.

Chociaż za samym wprowadzeniem prawa wystosowanego przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska stały dobre intencje, to nie przewidziano, że zastosowanie produkowanego z kukurydzy etanolu przełoży się drastycznie na jej produkcję. Po wprowadzeniu norm paliwowych ceny kukurydzy wzrosły aż o 30%, zachęcając inwestorów i rolników do ekspansji upraw kukurydzy, odwracając trend spadku wykorzystania gruntów uprawnych w USA. Tak też w latach 2008-2016 pod uprawę kukurydzy przeznaczono 6,9 miliona akrów ziemi.

Czytaj też: Nie raz, lecz dwa. Zaskakujące ustalenia dotyczące wymierania gatunków

Chociaż nie wydaje się to problemem, to tak zwiększona uprawa oznaczała również, że każdego roku na tych ziemiach zużywano więcej nawozów. Te z kolei przyczyniały się degradacji jakości wody i gleby, zmuszając w pewnych momentach zakłady wodociągowe do zakładania stacji uzdatniania wody. Do tego dochodzą emisje związane z potrzebą obsłużenia większych połaci terenów uprawnych i przez to efektywna emisja dwutlenku węgla związana ze stosowaniem etanolu z kukurydzy mogła wynieść nawet 24%.