Reklama
aplikuj.pl

Globalne ocieplenie może wywołać powodzie w… Himalajach

Naukowcy sądzą, że tysiące naturalnych jezior w Himalajach jest zagrożonych z powodu globalnego ocieplenia, które może doprowadzić do powodzi.

Ponieważ zmiany klimatyczne nie ustępują, badacze próbują przewidzieć, co może się wydarzyć na całym świecie. W regionie Himalajów zaszły już pewne znaczące zmiany – w latach 2003-2010 w stanie Sikkim topnienie lodowców doprowadziło do powstania 85 naturalnych jezior.

Takie jeziora tworzą się w sposób naturalny, gdy woda spływa z gór, gromadząc się w szczelinach. Mogą one stanowić zagrożenie dla osób mieszkających w dole rzeki, gdy jedyną granicę stanowi naturalna grobla zwana moreną. Owe granice zbudowane są z luźnych skał połączonych lodem. Jeśli lód się topi, morena ustępuje, co prowadzi do zjawiska zwanego powodziami glacjalnymi (GLOF), z których kilka miało już miejsce w ostatnich dziesięcioleciach.

Teraz naukowcy starali się dowiedzieć więcej o tym, co może się wydarzyć w nadchodzących dekadach, gdy lodowce będą się topić, wywierając coraz większy wpływ na moreny. Aby zobaczyć, co może się stać, gdy wyższe temperatury stopią himalajskie lodowce, autorzy badania przeprowadzili 5,4 mld symulacji w oparciu o modele jezior opracowane na podstawie danych topograficznych i satelitarnych. Po przeprowadzeniu symulacji odkryli, iż około 5000 jezior w Himalajach jest prawdopodobnie niestabilnych z powodu słabości moreny.

Zauważyli również, że te jeziora, w których występuje największe ryzyko wspomnianych GLOF, to te o największej objętości wody. Stwierdzili też, że ryzyko wystąpienia GLOF w najbliższej przyszłości jest trzy razy większe we wschodnich częściach Himalajów.