WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ

Gorące Jowisze mają znacznie silniejsze pola magnetyczne niż sądzono

Gorące Jowisze mają znacznie silniejsze pola magnetyczne niż sądzono

Według nowego badania gazowe giganty krążące blisko innych gwiazd mają potężne pola magnetyczne, wielokrotnie silniejsze od tego emitowanego przez samego Jowisza. Po raz pierwszy siła tych pól została obliczona na podstawie obserwacji. 

Od 1988 r. odkryto ponad 3000 systemów zawierających ponad 4000 egzoplanet. Wiele z tych systemów gwiezdnych zawiera to, co astronomowie nazywają „gorącymi Jowiszami”. Są to masywne planety gazowe przypuszczalnie podobne do Jowisza, ale krążące wokół swoich gwiazd na niewielkich odległościach. Zazwyczaj te odległości są około pięciokrotnie większe od średnicy gwiazdy.

Czytaj też: Sonda Juno odkryła tajemnicze prądy w magnetosferze Jowisza

Teraz astrofizycy dokonali pomiarów siły pól magnetycznych w przypadku czterech gorących Jowiszy. Siły pola magnetycznego, na które natrafił zespół, mieściły się w przedziale od 20 do 120 gausów. Dla porównania, pole magnetyczne Jowisza wynosi 4,3 gaussa, a natężenie pola ziemskiego to zaledwie 0,5 gaussa.

Badacze używali teleskopów na Hawajach i we Francji do wykonania obserwacji o wysokiej rozdzielczości emisji zjonizowanego wapnia w gwiazdach macierzystych czterech gorących Jowiszy. Emisja pochodziła z gorącej, nagrzanej magnetycznie chromosfery gwiazdy. Jest to cienka warstwa gazu występująca nad chłodniejszą powierzchnią gwiazd. Obserwacje pozwoliły zespołowi obliczyć, ile energii zostało uwolnione w emisji wapnia przez gwiazdy.

Okazało się, że siły pola są znacznie większe niż można by się spodziewać, biorąc pod uwagę jedynie rotację i wiek planety. Standardowa teoria obejmująca tzw. dynamo planetarnych pól magnetycznych przewiduje, że siły pola dla próbkowanych planet powinny być znacznie mniejsze niż to, co odkrył zespół. Obserwacje potwierdzają pogląd, że planetarne pola magnetyczne zależą od ilości ciepła przemieszczającego się we wnętrzu planety. Ponieważ pochłaniają one dużą ilość dodatkowej energii ze swoich gwiazd macierzystych, gorące Jowisze powinny mieć większe pola magnetyczne niż inne planety o podobnej masie i szybkości obrotu.

[Źródło: phys.org; grafika: NASA]

Czytaj też: Pole magnetyczne Jowisza zmienia się na skutek potężnych wiatrów