Reklama

Jak wyglądały kontakty pomiędzy kulturami z epoki kamienia?

Na łamach American Journal of Physical Anthropology ukazał się artykuł poświęcony badaniom archeologów, którzy próbowali lepiej zrozumieć wpływy kultury ceramiki sznurowej na podstawie odkrytych niedawno grobów.

Pozostałości archeologiczne wykazały, że w środkowej części epoki kamienia istniały w Szwecji co najmniej trzy różne grupy kulturowe. Grupy te nazwano kulturą pucharów lejkowatych (związana z pierwszymi rolnikami w Skandynawii); kulturą ceramiki dołkowej (związana z rybołówstwem i łowiectwem) oraz kulturą ceramiki sznurowej (związana z mieszanką pasterstwa i rolnictwa).

Wymienione grupy posiadały odmienne rytuały pogrzebowe i różne rodzaje wykorzystywanych artefaktów. Zespół badawczy stojący za nowymi odkryciami wykazał wcześniej, że ludzie wchodzący w skład tych trzech grupa kulturowych różnili się też pod względem genetycznym. Badacze przeanalizowali DNA z grobów znalezionych na terenie czterech cmentarzysk na terenie Gotlandii. Około połowa ze znalezionych tam szczątków została pochowana w grobach typowych dla kultury ceramiki dołkowej. Pozostała część była charakterystyczna dla kultury ceramiki sznurowej.

Czytaj też: Co doprowadziło do zniknięcia neandertalczyków? Oto nowa teoria

Szczególnie zaskakujący był fakt, że żaden z pochowanych nie był genetycznie spokrewniony z ludźmi z kultury ceramiki sznurowej. Każdy z nich wydawał się wręcz należeć do bardzo jednorodnej grupy, która wykazywała największe podobieństwo genetyczne do grup złożonych z myśliwych i zbieraczy, którzy zamieszkiwali naszą planetę wcześniej. Naukowcy sądzą, że kontakt między grupami dotyczył jedynie handlu, lecz nie obejmował np. migracji.

Chcesz być na bieżąco z WhatNext? Śledź nas w Google News