Reklama

Jak zmiany klimatu wpłyną na zużycie wody i elektryczności?

Naukowcy z Purdue University przeprowadzili badania związane ze zużyciem wody oraz energii elektrycznej w przyszłości. Jednym z czynników wpływających na te wartości będzie zmieniający się klimat.

Autorzy eksperymentu skupili się na sześciu miastach Stanów Zjednoczonych: Cleveland, Chicago, Columbus, Indianapolis, Madison i Minneapolis. W ogólnym rozrachunku okazało się, że ten obszar Ameryki Północnej w okresie letnim będzie zużywał o 19% więcej energii elektrycznej i o 7% więcej wody niż ma to miejsce obecnie.

Warto zaznaczyć, że podstawowymi rozpatrywanymi czynnikami były wzrost temperatur, spadek liczby opadów, zmiany wilgotności czy też występowanie zjawiska pogodowego zwanego El Niño. Niestety pominięto inne, wydawałoby się, ważne wartości, takie jak np. zmiany liczby ludności czy też wykorzystanie najnowszych technologii.

Aby przeszkolić algorytm, „karmiono” go danymi udostępnionymi m.in. przez służby meteorologiczne. W ten sposób oprogramowanie zostało przygotowane do przewidywania zmian dotyczących zużycia energii elektrycznej oraz wody. Wybrane scenariusze dotyczą wzrostu temperatur o 1,5 bądź 2 stopnie Celsjusza do 2030 i 2055 roku w porównaniu do tzw. epoki przedindustrialnej.

W przypadku Chicago, jeśli sprawdzi się scenariusz dot. wzrostu temperatur o 1,5 stopnia Celsjusza, zużycie wody wzrośnie o 4%, a energii elektrycznej – o 12%. W przypadku gorszego obrotu spraw wzrosty mogą wynieść kolejno: 6% oraz 20%. Podobne wartości dotyczyły pozostałych miast objętych badaniem.