Reklama

Lunar Orbiter Image Recovery Project

Z pewnością każdy z was używał Google Street View, zrozumienie więc czym był projekt NASA w latach sześćdziesiątych nie sprawi problemu. Sondy, w ramach misji Lunar Orbiter robiły rekonesans i wracały z 160 zdjęciami księżyca, obejmującymi ponad 12000 kilometrów kwadratowych powierzchni księżyca. Niestety, w tym czasie jakość zdjęć była mizerna. Jednak w 2008 roku grupa Lunar Orbiter Image Recovery Project (LOIRP) była w stanie znaleźć oryginalne zdjęcia i przywrócić je do znakomitej jakości. Swoją siedzibę mieli oni w opuszczonym McDonaldzie, koło NASA Ames Research Park w Kalifornii, zaczęli oni tam archiwizować taśmy. Całość została opublikowana w  Carnegie Museum of Art oraz wydana w tym tygodniu jako Extraterrestrial: The Lunar Orbiter Image Recovery Project

[su_vimeo url=”http://vimeo.com/100736619″ width=”780″]

Źródło: http://www.engadget.com/