WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Mars dostanie swój helikopter ekspedycyjny, a Wenus „latającą płaszczkę”?

Czyżby naukowcy wpadli na pomysł, jak tu podejrzeć tajemnice jednej z najbliższych dla Ziemi planet, czyli Wenus?

Co ciekawe, planeta Wenus kryje przed nami ciągle wiele tajemnic – od historii temperatur na jej powierzchni po możliwość występowania drobnoustrojów w atmosferze. W szczególności ciągle wiemy niewiele o „ciemnej stronie” planety, która jest odwrócona od Słońca. Jednak to może zmienić kolejne zapożyczenie z natury – latający robot ekspedycyjny przypominający płaszczkę.

Tak przynajmniej twierdzi zespół z University of Buffalo, który pracuje nad statkiem zaprojektowanym do eksploracji ciemnej strony Wenus. Mowa o sprzęcie Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations (BREEZE), czyli morfingowej konstrukcji z trzepoczącymi skrzydłami inspirowanymi płetwami piersiowymi płaszczki. Zaletą takich skrzydeł jest to, że pozwoliłyby jednostce unosić się w atmosferze Wenus i wykorzystywać tam silne wiatry, aby sprawnie się poruszać. Jak twierdzi Javid Bayandor, profesor inżynierii mechanicznej i lotniczej na Uniwersytecie w Buffalo i główny badacz projektu:

Biorąc nasze wskazówki z natury, a zwłaszcza z płaszczek morskich, chcemy zmaksymalizować wydajność lotu. Konstrukcja pozwoli na jak dotąd nieosiągalny stopień kontroli dla takiego statku kosmicznego, który podlegałby silnym strefowym i południkowym wiatrom na planecie.

Statek byłby zasilany przez panele słoneczne i okrążał planetę co cztery do sześciu dni, pobierając próbki atmosferyczne i gromadząc dane na temat warunków pogodowych i aktywności wulkanicznej. Gdyby przelatywał akurat przez całą planetę, mógł także gromadzić dane po ciemnej stronie.

eksploracja Wenus, BREEZE, robot BREEZE, robot na Wenus

Aby stworzyć morfingujące skrzydła, zespół użyłby wewnętrznego systemu napinania, który pozwoliłby im kontrolować siłę ciągu, siłę nośną i stabilność statku. Pozostając w górnej atmosferze, statek uniknąłby gorących temperatur powierzchni Wenus i chmur kwasu siarkowego.

NASA wybrała projekt BREEZE do udziału w programie Innovative Advanced Concepts (NIAC), który finansuje wczesne i innowacyjne badania, takie jak projektowanie płaszczki wenusjańskiej.

ŹRÓDŁO: Digital Trends