WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Czego można się dowiedzieć na podstawie ilości metali ciężkich w gwiazdach?

Astronomowie skatalogowali ślady dziewięciu metali ciężkich w podczerwieni. Nowe obserwacje pomogą naukowcom zrozumieć, jak wydarzenia mają wpływ na skład chemiczny i ewolucję Drogi Mlecznej i innych galaktyk.

Zaraz po Wielkim Wybuchu, Wszechświat zawierał tylko wodór i hel. Inne pierwiastki powstały później w wyniku fuzji jądrowej w gwiazdach lub wydarzeń takich jak supernowe czy fuzje gwiazd neutronowych. Jednak szczegóły różnych procesów są nadal słabo poznane. Postępy w tej dziedzinie powinny pomóc zrozumieć, jak powstało bogate środowisko pierwiastków na planetach pokroju Ziemi. Np. metale cięższe od niklu mogą być używane do śledzenia gwałtownych zdarzeń, takich jak fuzje gwiazd neutronowych.

Zespół badawczy użył spektrografu WINERED w zakresie bliskiej podczerwieni w celu poszukiwania śladów metali ciężkich w 13 gwiazdach. Tzw. olbrzymy i nadolbrzymy są łatwe do zaobserwowania, nawet z dużej odległości, a światło podczerwone ma tę zaletę, że można je obserwować w regionach, w których materia międzygwiezdna blokuje światło widzialne.

Każdy pierwiastek obecny w gwieździe wytwarza wyraźną “sygnaturę” w jej świetle poprzez pochłanianie określonych długości fal światła. Zespół badawczy porównał widma z bibliotekami zawierającymi dziesiątki teoretycznych linii absorpcji i stwierdził, że można zaobserwować 23 linie wytwarzane przez dziewięć pierwiastków.

Na podstawie tych wyników, astronomowie mogą teraz mierzyć poziomy tych metali ciężkich w innych gwiazdach, aby określać chemiczną różnorodność i ewolucję Drogi Mlecznej i innych galaktyk.

ŹRÓDŁO: phys.org