Większość wzrostu nerwów u dziecka ma miejsce w ostatnim trymestrze ciąży. Kiedy ten proces zakłócony zostaje przez przedwczesny poród to sieci neuronowe mogą być upośledzone i powodować różne zaburzenia.

Nowe badanie wykazało, że muzyka może powodować lepszy wzrost mózgu wcześniaków, co skutkuje rozwojem nerwów podobnym do tego, jakie mają niemowlęta urodzone w swoim terminie.

Czytaj też: Lęk można zwalczyć zmieniając bakterie jelitowe

Badania rozpoczęto od sprawdzenia, które dźwięki i instrumenty najbardziej będą odpowiednie dla wcześniaków. Muzykę terapeutyczną skomponował Andreas Vollenweider, który współpracował z pielęgniarkami. W ten sposób znaleziono trzy utwory, na które dzieci najlepiej reagowały.

Wcześniaków podzielono na dwie grupy: jedna otrzymywała pięć sesji w tygodni a druga grupa była kontrolna. Po 40 tygodniach wszystkie mózgi zobrazowano za pomocą fMRI i porównano wyniki do dzieci urodzonych w odpowiednim czasie.

Wcześniaki, które leczone były muzyką, wykazywały znaczną poprawę w wielu sieciach neuronowych. Zwiększyła się łączność pomiędzy sieciami słuchowymi, czuciowo-ruchowymi czy różnymi częściami mózgu. Ogólnie rzecz biorąc organizacja sieci mózgowej była bardziej podobna do tej widoczne u dzieci urodzonych o czasie.

Są to niezwykłe badania, jednakże naukowcy muszą sprawdzić jeszcze jedno – długoterminowe skutki leczenia muzyką. Pierwsze dzieci uczestniczące w badaniu osiągają właśnie 6 lat i to teraz naukowcy mogą rozpocząć badania dotyczące problemów z rozwojem neuronów. Następnie naukowcy chcą sprawdzić jeszcze dłuższe skutki leczenia muzyką – wpływ na rozwój, naukę i życie.

Czytaj też: Uzależnienie od gier wpisane na listę zaburzeń WHO

Źródło: Newatlas

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej