Reklama
aplikuj.pl

Ile ciężkich NOP odnotowano w Izraelu w związku ze szczepieniami na COVID-19?

pandemia

Zaledwie 153 osoby w gronie ponad 4,7 mln zaszczepionych co najmniej jedną dawką preparatu stworzone przez firmę Pfizer, doświadczyły poważnych skutków ubocznych.

Z kolei w gronie osób, które przyjęły obie dawki szczepionki, liczącym 3,4 mln ludzi, udokumentowano 162 przypadki cięższego NOP. Jak przejawiały się tego typu dolegliwości? Były to m.in. problemy ze wzrokiem, zapalenie opłucnej, zapalenia mięśnia sercowego, atak serca, a nawet uszkodzenia wątroby.

62 osoby po otrzymaniu pierwszej dawki wymagały hospitalizacji, jednak warto zauważyć, że 75% z nich cierpiało na poważne choroby współtowarzyszące. W przypadku drugiego zastrzyku hospitalizacja okazała się konieczna w przypadku 42 pacjentów.

Na terenie Izraela odnotowano nieco ponad 300 przypadków ciężkich NOP w gronie wszystkich zaszczepionych

Lekarze z Izraela stosunkowo często obserwowali u zaszczepionych tzw. parestezję i objaw Bella. Do jednostkowych przypadków należały natomiast symptomy takie jak metaliczny posmak w ustach, drgawki, utrata przytomności czy udar.

Łącznie w pierwszej grupie trafiło się 9595 osób, które zgłosiły wystąpienie jakichkolwiek skutków ubocznych, natomiast w drugiej były to 8743 osoby.
Większość skarg dotyczyła osób młodszych, w wieku 20-49 lat i częściej składały je kobiety aniżeli mężczyźni. W przypadku lżejszych NOP dominowały: bóle mięśni, gorączka i reakcje alergiczne.