Reklama
aplikuj.pl

Nowy prezes UKE niemal pewny

Potwierdziły się doniesienia dotyczące kandydatury dr inż. Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uzyskał on pozytywną opinię sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Wybór prezesa UKE to już tylko formalność

Po kilku dniach posuchy w temacie wyboru prezesa UKE, sprawy nabrały dynamicznego rozwoju. Odnalazł się dokument potwierdzający rekomendację premiera Morawieckiego dla kandydatury dr inż. Jacka Oko na nowego prezesa UKE, którą zajęła się sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Stosunkiem głosów 12 za, 1 przeciw i 3 wstrzymujące się, komisja pozytywnie zarekomendowała kandydaturę. Przegłosowanie jej w sejmie wydaje się więc tylko formalnością.

Premier Morawiecki podkreśla jawność konkursu

Jak czytamy w piśmie premiera Morawieckiego do marszałek sejmu Elżbiety Witek z 24 lipca, Jacek Oko został wyłoniony w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Szczegóły otwartego i konkurencyjnego naboru pozostają tajne, ale zwróciłem się w tej sprawie do KPRM i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli poznać szczegółowe wyniki całego postępowania.

Kim jest Jacek Oko?

Dr inż. Jacek Oko jest obecnie dyrektorem Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego i pracownikiem dydaktycznym (docent) Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Jest też opiekunem Studenckiego Koła Naukowego White Hats dla studentów kierunku Cyberbezpieczństwo.

W jego życiorysie czytamy, że aktywnie uczestniczy w organizacji i realizacji projektów usługowych oraz badawczo rozwojowych związanych z przestrzenią cyfrową.

Zanim związał się z Politechniką Wrocławską był dyrektorem departamentu techniki w Avista Media oraz Telefonii Dialog. Wcześniej zasiadał w zarządzie spółki Tele Video Media przekształconej w Avista Media oraz zajmował się doradztwem telekomunikacyjnym w zakresie prowadzenia szkoleń z zarządzania projektami. Karierę zawodową zaczynał w Telefonii Lokalnej we Wrocławiu, gdzie w latach 1998 – 2002 przeszedł drogę od specjalisty ds. projektów technicznych, do stanowiska dyrektora departamentu sieci transmisji danych.

Ogółem przyszły prezes UKE jest na pewno specjalistą praktykiem związanym z siecią i jej bezpieczeństwem. Ciekawe jak poradzi sobie w niezwykle trudnym świecie polskiej telekomunikacji, w którym wielopłaszczyznowa współpraca na linii państwo-UKE-operatorzy bywa… naprawdę bardzo różna.

Chcesz być na bieżąco z WhatNext? Śledź nas w Google News