WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Opracowano schematy chodzenia do diagnozowania rodzajów demencji

W dzienniku Alzheimer’s & Dementia pojawiło się badanie, w ramach którego zespół naukowców pod przewodnictwem Ríony McArdle z uniwersytetu w Newcastle opracował sposób na diagnozowanie typów demencji. Czegoś, co jest niezwykle trudne do odróżnienia zwłaszcza we wczesnym stadium rozwoju choroby. 

Czytaj też: Kluczowy molekularny czynnik powstawania tłuszczu

Uważa się, że otępienie z ciałami Lewy’ego jest drugą najczęstszą postacią demencji tuż po chorobie Alzheimera. Jednak często jest źle diagnozowany we wczesnych stadiach ze względu na wspólną naturę wielu jego objawów. W przeciwieństwie do choroby Alzheimera, to otępienie obejmuje nieprawidłowe skupiska białek alfa-synukleinowych. Otępienie w ciele Lewy’ego może być oznaką choroby ciała Lewy’ego lub choroby Parkinsona. Jak wspomniała badacz:

Prawidłowe określenie, jaki typ demencji ktoś ma, jest ważny dla klinicystów i badaczy, ponieważ pozwala pacjentom jak najszybciej otrzymać leczenie odpowiednie do ich potrzeb.

Nowe badania oparto na hipotezie, że różne formy neurodegeneracji i demencji mogą skutkować możliwymi do zidentyfikowania cechami chodu. W celu zbadania różnic w chodzie naukowcy zrekrutowali 110 osób: 45 osób z otępieniem Lewy’ego, 35 osób z chorobą Alzheimera i 29 starszych osób zdrowych pod względem poznawczym. Wszyscy uczestnicy ukończyli kompleksową ocenę chodu obejmującą przejście długim chodnikiem za pomocą szeregu czujników śledzących 16 różnych charakterystyk chodzenia (tempo, zmienność, rytm i asymetrię).

Naukowcy odkryli, że szereg różnic w chodzie może odróżnić pacjentów z chorobą Alzheimera od osób cierpiących na otępienie z ciałami Lewy’ego. Te dwie szczególne cechy chodu były w rzeczywistości wystarczające, aby móc dokładnie zidentyfikować 60 procent wszystkich podtypów demencji.

Czytaj też: Zanieczyszczenia powietrza docierają do łożyska podczas ciąży

Źródło: New Atlas