WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Piąta siła Wszechświata może naprawdę istnieć

Wszechświatem rządzą cztery podstawowe siły: grawitacja, elektromagnetyzm oraz silne i słabe oddziaływanie. Ale w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się coraz więcej dowodów na istnienie piątej podstawowej siły.

Podstawowe siły są częścią standardowego modelu fizyki cząstek. Model ten opisuje wszystkie cząstki kwantowe, w tym elektrony, protony, antymaterię i inne. Kwarki, neutrina i bozon Higgsa są częścią modelu.

W modelu standardowym każda siła jest związana z obecnością bozonu nośnego. Fotony są nośnym bozonem elektromagnetyzmu. Gluony są bozonami nośnymi dla oddziaływania silnego, a bozony znane jako W i Z dla oddziaływania słabego. Grawitacja nie jest technicznie częścią modelu standardowego, ale zakłada się, że grawiton kwantowy posiada bozon znany jako grawiton.

Każda odkryta przez nas cząstka jest częścią Modelu Standardowego. Zachowanie tych cząstek bardzo dokładnie odpowiada wspomnianemu modelowi. Naukowcy szukali cząstek wykraczających poza Model, ale jak dotąd nigdy ich nie znaleźli. Wygląda jednak na to, że nie jest on idealny.

Wynikające z tego nieścisłości są widoczne m.in. w ujednoliceniu cząstek, występowaniu ciemnej materii, czy zachowaniu ciemnej energii. Wszystko to wskazuje na to, że Model Standardowy jest co najmniej niekompletny. Jednym z owych braków może być istnienie piątej siły Wszechświata. Siła ta miałaby posiadać swój własny bozon, jak również inne cząstki poza tymi, które odkryliśmy.

ŹRÓDŁO: phys.org