WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Przełom technologiczny może doprowadzić do powstania tańszych ogniw słonecznych

Naukowcy przejrzeli się właściwościom tzw. perowskitów, jednego z najbardziej obiecujących materiałów na świecie. Auotrzy badania dążą do wyprodukowania bardziej wydajnego, wytrzymałego i tańszego ogniwa słonecznego.

W tym celu badacze wykorzystali MDES – unikalny instrument, który pozwala obserwować zachowanie elektronów. MDES jest w stanie zmierzyć aktywność elektronów w niezwykle krótkich okresach czasu dochodzących do 10 femtosekund. Dla porównania, jedna femtosekunda względem jednej sekundy to tyle, ile jedna sekunda względem 31,7 miliona lat. Perowskity to pozornie stałe kryształy, które już kilka lat temu brano pod uwagę w kontekście tworzenia ogniw słonecznych.

Kiedy badacze przyjrzeli się bliżej kryształom korzystając z MDES, zauważyli coś, co podważa nasze konwencjonalne rozumienie różnicy między cieczami a ciałami stałymi.

„Od dzieciństwa nauczyliśmy się rozróżniać ciała stałe od płynów na podstawie intuicji: wiemy, że ciała stałe mają stały kształt, podczas gdy płyny przybierają kształt pojemnika”, powiedziała Hélène Seiler. „Ale kiedy patrzymy na to, co elektrony w tym materiale faktycznie robią w odpowiedzi na światło, widzimy, że zachowują się tak jak płyn. Oczywiście, nie są one cieczami, lecz kryształami, ale ich reakcja na światło jest niespotykana. Główna różnica pomiędzy ciałem stałym a cieczą polega na tym, że ciecz ma atomy lub molekuły krążące wokół, podczas gdy ciało stałe ma atomy lub molekuły, które są bardziej umocowane w przestrzeni aniżeli na siatce”.

ŹRÓDŁO: phys.org