Reklama
aplikuj.pl

Poznaliśmy dane dot. szczepionki na COVID-19 u kobiet w ciąży

Szczepionki produkowane przez firmy Moderna i Pfizer wywołują u kobiet w ciąży i karmiących piersią silne reakcje immunologiczne i nie stanowią zagrożenia dla matek i ich potomstwa.

Badanie objęło dość niewielką grupę uczestniczek, ponieważ wzięło w nim udział 131 zaszczepionych kobiet. 84 z nich były ciężarne, 31 karmiło piersią, a 16 stanowiło grupę kontrolną. Dla porównania autorzy eksperymentu przeanalizowali również próbki krwi pobrane od 37 kobiet zakażonych SARS-CoV-2 w czasie ciąży.

Czytaj też: Szczepionka pomaga na długotrwały COVID? Obiecujące doniesienia z USA

Z zebranych danych wynika, że szczepionki są skuteczne u kobiet w ciąży i karmiących piersią, a osiągane rezultaty są podobne jak w przypadku nie ciężarnych. Naukowcy podejrzewali, że rezultaty będą właśnie takie, jednak brakowało im na to konkretnych dowodów. Kobiety w ciąży są bowiem wykluczone z pierwszych faz badań klinicznych.

Szczepionki na COVID-19 u kobiet w ciąży są bezpieczne i skuteczne, co potwierdzają badania

Czytaj też: Mapy Apple pokażą punkty, w których zaszczepicie się na COVID-19

Wszystkie kobiety biorące udział w badaniu doświadczyły podobnych efektów ubocznych. Wymieniono wśród nich bóle głowy, mięśni i wysypkę w miejscu wykonania zastrzyku. Tego typ skutki pojawiały się u nich bez względu na to, czy były w ciąży, karmiły piersią czy też nie posiadały potomstwa. Część doświadczyła również gorączki i dreszczy – zazwyczaj pojawiały się one po podaniu drugiej dawki preparatu.