Reklama
aplikuj.pl

Ten test zmierzy ciemne strony Waszej osobowości

Zdaniem naukowców, narcyzi, sadyści i psychopaci mają wspólne „ciemne jądro”. Tak przynajmniej wynika z ostatnich badań, które przyczyniły się do powstania specjalnego testu określającego tzw. współczynnik D. 

W przypadku poprzednich badań w tej kwestii skupiały się one głównie na różnicach pomiędzy osobowościami narcystycznymi oraz psychopatycznymi. Tym razem jednak badacze postanowili odnaleźć podobieństwa. Określili oni obecność współczynnika D, działający na podobnej zasadzie co np. współczynniki określające inteligencję. Jest potwierdzone, iż ludzie z wysokim współczynnikiem G znacznie częściej odnoszą sukcesy na różnych płaszczyznach, m.in. w pracy, edukacji a nawet zdrowiu.

Zazwyczaj naukowcy koncentrują się na nie więcej niż trzech „mrocznych” cechach jednocześnie. Jednym z najczęstszych połączeń jest tzw. mroczna triada, czyli narcyzm, makiawelizm oraz psychopatia. Badacze postanowili nieco poszerzyć tę listę i dodali kolejnych sześć cech. Te pozostałe to kolejno: egoizm, moralne wycofanie się, uprawnienia psychologiczne, sadyzm, złośliwość a także interesowność.

Kolejny etap badań zakładał przeprowadzenie ankiet w których wzięły udział setki tysięcy uczestników. Na podstawie tych danych, pomysłodawcy projektu chcieli się dowiedzieć, czy niektóre z cech mają skłonność do współistnienia w widoczny sposób. W ten sposób naukowcy stworzyli test, który może wykryć ciemny rdzeń naszej osobowości. I nawet jeśli część pytań zostanie pominięta lub któreś cechy się nie potwierdzą, do wynik testu powinien być miarodajny. Jak przyznali badacze, u podstaw leży chęć manipulowania oraz ranienia innych w celu osiągnięcia własnych korzyści.

W tym oto miejscu możecie sprawdzić, jak bardzo mroczna jest Wasza osobowość.

[Źródło: livescience.com]