Reklama

Ustawa o KSC – dezyderat do premiera w sprawie projektu

Ustawa o KSC morawiecki cyberbezpieczeństwo

Ustawa o KSC była tematem ostatnim obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców. Zespół skierował w tej sprawie dezyderat do premiera Morawieckiego.

Ustawa o KSC ponownie krytykowana

Dezyderatr, czyli oficjalnie wystosowane postulaty jednej instytucji do innej, do premiera Morawieckiego dotyczy Projektu nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Członkowie Parlamentarnego Zespołu nie odkrywają w nim Ameryki, ale to kolejna instytucja, która krytykuje zapisy Projektu oraz tryb prowadzonych w związku z nim prac.

Czytaj też: Ustawa o KSC i blokada Internetu na posiedzeniu zespołu parlamentarnego

Pełna treść dokumentu

W toku prac nad zmianą Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych, pojawił się szereg kontrowersji dotyczących możliwości arbitralnego blokowania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji wybranych adresów IP lub stron internetowych. Projekt nowelizacji tych przepisów został upubliczniony we wrześniu 2020 roku. W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych zgłoszono do niego ponad 700 uwag. Jedynie część tych uwag została ujęta w zmienionym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który został upubliczniony w styczniu 2021 roku. Co więcej, w nowej wersji ustawy pojawiło się wiele nowych, z nikim niekonsultowanych zapisów. Wśród nich znalazł się m.in. przepis dający ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji możliwość wydania bez uzasadnienia tzw. polecenia zabezpieczającego, „jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W ocenie wielu ekspertów może to być tzw. „furtką do wyłączenia Internetu” w określonych sytuacjach, np. w czasie masowych, antyrządowych protestów.

Z zapisu wynika, że rząd chce posiadać narzędzia, umożliwiające nakładanie na operatorów usług kluczowych i operatorów telekomunikacyjnych, obowiązku blokowania adresów IP czy URL. Przepisy te mogą być stosowane rozszerzająco, co w oczywisty sposób może budzić zaniepokojenie.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o przeprowadzenie pełnych konsultacji społecznych i międzyresortowych w zakresie wszystkich niekonsultowanych zmian przepisów Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wnosimy również o przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej z udziałem przedstawicieli podmiotów, które wniosą uwagi do tego projektu.

Czytaj też: Ustawa o KSC nadal wyjaśniana. Tym razem minister Zagórski

Resort cyfryzacji zamiast zmieniać zapisy, woli tłumaczyć

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu to jeden z wielu głosów krytyki wobec Projektu nowelizacji Ustawy o KSC. Jak na razie resort cyfryzacji trzyma się tego samego scenariusza. Ani myśli ruszać z konsultacjami społecznymi, ani tym bardziej zmieniać treści Projektu. Zamiast tego dyrektorzy i ministrowie jak mantrę powtarzają, że to nie jest tak jak myślimy. Zapisy Projektu może i faktycznie pozwalają na niektóre rzeczy, ale przecież nikt nie ma zamiaru z nich korzystać.

Czytaj też: Projekt ustawy o KSC w ogniu krytyki. Resorty pytają o narodowego operatora

Niestety, żebyśmy wierzyli w te zapewnienia, władza najpierw musiałaby mieć nasze zaufanie. A z tym zdecydowanie nie jest najlepiej.