WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Wysokie temperatury spowodowały wymarcie 96% morskich organizmów

Koniec okresu permu, który miał miejsce około 252 milionów lat temu, był tragicznym okresem dla życia na Ziemi.

Naukowcy są przekonani, że seria gwałtownych erupcji wulkanów miała miejsce na terenie dzisiejszej Syberii. Na skutek tych wydarzeń, do atmosfery trafił gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla i metan. Potem przyszło „wielkie wymieranie”. Około 96 procent stworzeń w oceanie i 70 procent ziemskich gatunków żyjących na superkontynencie Pangaea wyginęło w ciągu kilku tysięcy lat. Tak zwane masowe wymieranie mas permsko-triasowych było najgorsze w historii Ziemi. Planeta straciła ogromną różnorodność zwierząt, od rekinów i gadów po amonity i koralowce, które dziś są znane tylko ich skamieniałościom.

Badacze od dawna starają się zrozumieć, w jaki sposób nastąpiło to wymieranie. W niedawno opublikowanym badaniu grupa naukowców opowiedziała o tym, jak masowe wymieranie wybiło wiele oceanicznych stworzeń. Badanie wykazało, że ocieplające wody nie mogą pomieścić wystarczającej ilości tlenu, aby utrzymać życie.

Pierwszy autor badania, Justin Penn oraz jego koledzy przeprowadzili komputerową symulację zmieniających się warunków, jakich doświadczyła wtedy Ziemia . Temperatury powierzchni oceanu w tropikach wzrosły nawet o 11 stopni Celsjusza. W modelu badaczy cyrkulacja oceaniczna stała się utrudniona, a około 76 procent tlenu morskiego. Straty tlenu zmieniały się w zależności od położenia geograficznego, generalnie uderzając w najgłębsze wody. Ok. 40 procent środowisk dna morskiego było całkowicie pozbawionych tlenu.

Korzystając z danych dotyczących wymagań tlenowych 61 współczesnych gatunków, naukowcy przeprowadzili symulacje. Chcieli zobaczyć, w jaki sposób zwierzęta morskie będą przystosowywać się do surowych warunków. Badacze odkryli, że większość gatunków musiałaby migrować do nowych siedlisk, aby przetrwać. Ale stworzenia nie miały równych szans na zrobienie tego. Badanie wykazało, że gatunki, które żyły w bogatych w tlen, zimnych wodach na wysokich szerokościach geograficznych, były szczególnie narażone na wymarcie.

Chociaż wymieranie było spowodowane katastrofą naturalną, naukowcy ostrzegają przed niebezpieczeństwami powodowanymi przez emisje gazów cieplarnianych. Są one w dużej mierze efektem działalności człowieka.

[Źródło: livescience.com; grafika: University of Washington]

Czytaj też: Odkryto trzy nowe gatunki ryb żyjących na dnie oceanu