Reklama

Zaczynamy nowy cykl Testuj z Wykopem!

Wykopowicze, Mirki oraz Wszyscy pozostali Przybysze z Internetowych Krain!

Trzeba się trochę rozruszać przed wakacjami, nie sądzicie?

Donosimy, że razem z Wykopem wymyśliliśmy i zorganizowaliśmy dla Was konkurs pt. „Testuj z Wykopem”!

Zasady zabawy są proste –obok zwyczajowego Wykop/Zakop proponujemy: PISZCIE, WYGRYWAJCIE I PODZIELCIE SIĘ Z INNYMI WŁASNYMI WRAŻENIAMI Z TESTU OTRZYMANYCH NAGRÓD – SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/GAMINGOWEGO!
Oczywiście serdecznie zachęcamy szerokie grono naszych stałych Czytelników do wzięcia udziału, ale równie mocno zapraszamy do udziału wszystkich, którzy zajrzeli tu kierowani czystą ciekawością, co też znowu wymyślił WhatNext. Bo jak mówią, przypadki rządzą tym światem.

Zapewniamy Wam możliwość nie tylko wygrania świetnych nagród, lecz również podzielenia się z innymi Czytelnikami wrażeniami z ich używania, tj. wcielenia się w rolę testera wygranych rzeczy, stworzenia własnych treści, tym razem poza polem „komentarz”.
Jeśli czujesz się wystarczająco zaciekawiony – listę nagród , zapewnionych przez renomowane firmy –Sponsorów, możesz sprawdzić poniżej.

Nagrody dla 4 testerów:
1. Mysz SteelSeries Rival+podkładka SteelSeries Dex+gra Dying Light
2. Mysz SteelSeries Rival+podkładka SteelSeries Dex+gra Dying Light
3. Mysz SteelSeries Rival+podkładka SteelSeries Dex+gra Dying Light
4. Mysz SteelSeries Rival+podkładka SteelSeries Dex+gra Dying Light

Dla osób obserwujących zmagania testerów przygotowaliśmy dodatkowe upominki w postaci, kubków, smyczy, czapek, gier oraz podkładek.

Wykop, WhatNext i Sponsorzy czekają na Wasze odpowiedzi konkursowe do dnia 25 czerwca, Komisja Konkursowa wybierze spośród nich najbardziej kreatywne, zaskakujące i ciekawe. Tak wyłonionym Zwycięzcom Wykop prześle paczkę z obiecanymi nagrodami (lista nagród do wglądu poniżej). W tym właśnie miejscu zaczyna się nasza akcja „Testowania” z Wykopem, bowiem po nacieszeniu się faktem docenienia swojej pracy konkursowej i otrzymanymi nagrodami, każdy ze Zwycięzców napisze test-wrażenia z jej używania, które zostaną opublikowane na portalu WhatNext.pl oraz stronie Wykop.pl.

Pytanie konkursowe:
1. Dlaczego to właśnie Ty chcesz zostać testerem? (forma odpowiedzi: tekst lub materiał wideo)
2. Wykop albo Zakop który zmienił mój świat. (forma odpowiedzi: dowolna)

Wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu i warunków konkursu „Testuj z Wykopem” znajdziecie poniżej w Regulaminie, które oczywiście należy sumiennie przestrzegać, a w razie czego pisać do nas z pytaniami na mail podany niżej.

Z akcją ruszamy już dziś, zatem do dzieła, do klawiatur!

Sponsorzy:

61z2Gf0_b1qNXg8vJAaVHLeWWSaWeTvUKqaIJAmF,wat
21z2Er8_b1qNXg8vJAaVHLeWWSaWeTvUKqaIJAmF,wat

Organizatorzy:

41z2Ewo_b1qNXg8vJAaVHLeWWSaWeTvUKqaIJAmF,wat
51z2EwJ_b1qNXg8vJAaVHLeWWSaWeTvUKqaIJAmF,wat


Regulamin:
1. Konkurs dla czytelników WhatNext oraz użytkowników wykop.pl „Testuj z Wykopem” trwa od 10.06.2015 (godz. 15:00) do 25.06.2015 (godz. 14:59). Odpowiedzi przesłane po tym terminie zostaną uznane za nieważne.
2. Warunkiem udziału jest posiadanie aktywnego konta na stronie wykop.pl, przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe mailem. Jest to warunek konieczny by wziąć udział w konkursie. Uwzględnione zostaną odpowiedzi na pytania zawierające w tytule maila „Testuj z Wykopem″ oraz imię i nazwisko w treści wiadomości. Odpowiedzi należy wysłać na adres: redakcja(@)whatnext.pl
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 29.06.2015 roku na łamach portalu WhatNext.pl.
4. Spośród poprawnych odpowiedzi wybierzemy czterech zwycięzców. Każdy z nich otrzyma paczkę nagród od naszych sponsorów.
5. Każdy ze zwycięzców konkursu zobowiązany jest napisać wrażenia/test z używania otrzymanych nagród (do 6 tys. znaków) lub nagrać film z wrażeniami (czas trwania min. 4 min.), w terminie do 14 dni od ich odebrania i przesłać go na adres redakcja(@)whatnext.pl oraz opublikować go na stronie Wykop.pl wraz z tagiem #testujzwykopem
6. Do czasu przesłania tekstu, o którym mowa w pkt 5 powyżej, nagrody pozostają własnością Organizatora konkursu. Brak przesłania ww. tekstu we wskazanym terminie oznacza rezygnację z nagrody i skutkuje obowiązkiem jej zwrotu, na koszt Uczestnika.
7. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na publikację jego tekstu w całości lub w części na stronie WhatNextoraz Wykop.pl.
8. Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału redaktorzy oraz osoby powiązane z redagowaniem portalu WhatNext, jak też ich rodziny.
10. Do wszystkich zwycięzców zostanie wysłana wiadomość mailowa o wygranej, na którą należy odpisać podając dane adresowe, na które mamy wysłać paczkę. Nagroda przepada, w przypadku nieodpisania na wiadomość z informacją o zwycięstwie w terminie dwóch tygodni od jej przesłania przez Organizotra.
11. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr. 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach niezbędnych do: przeprowadzenia Konkursu, organizacji Konkursu oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej Organizatora. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobach, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w przypadkach określonych w Regulaminie uniemożliwia udział w konkursie i jest równoznaczne z rezygnacją z nagród.
13. We wszelkich sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.