Reklama
aplikuj.pl

Zmiany w mObywatel. Jedna aplikacja jako potwierdzenie tożsamości

Szykuje się duże zmiany w mObywatel. Teraz to ona będzie służyć jako potwierdzenie naszej tożsamości. Zmiany pojawią się jeszcze w tym miesiącu.

Zmiany w mObywatel. Jedna aplikacja zamiast mTożsamości, mDokumentów…

Aplikacja mObywatel miała być ułatwieniem. Przeniesieniem dokumentów w sferę cyfrową. Zaczęła jednak stwarzać małe problemy. mObywatel to jedno, a poszczególne moduły, takie jak mTożsamość to drugie. Co nie dla każdego jest oczywiste, a ludzie zwyczajnie chcą się legitymować mObywatelem, a nie poszczególnymi modułami aplikacji.

Dlatego też zmiana nazwy jest pierwszą nowością, jaka spotka aplikację mObywatel.

Więcej danych w mObywatel to nowe możliwości

Obecnie nasze najważniejsze dane znajdziemy w module mTożsamość. Znajdują się tam – nazwisko, imiona, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu oraz organ wydający dokument. mTożsamość będzie obowiązywać do 31 grudnia 2021 roku.

Najpóźniej od 31 marca 2021 roku zacznie obowiązywać nowy mObywatel. W oknie głównym aplikacji znajdziemy podstawowe dane – imiona, nazwisko, PESEL oraz datę urodzenia i status dokumentu. Czyli jego ważność, która nie może być dłuższa niż rok od okazania danych oraz ważność dowodu osobistego.

Dalej znajdziemy o wiele więcej danych niż do tej pory. Będą to – numer dowodu osobistego, organ wydający i data ważności, nazwisko rodowe, płeć, imię ojca, nazwisko rodowe ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, adres zameldowania na pobyt stały oraz data zameldowania. Dzięki temu mObywatel będzie mógł być używany do weryfikacji w większej liczbie miejsc i sytuacji.

Nowe elementy i zmiany w mObywatel

Graficzne przedstawienie naszej tożsamości będzie zawierać elementy, które będą weryfikowane przez np. urzędników. Pierwszy ważny element to data ostatniego pobrania danych rejestrów państwowych. Co determinuje też okres ważności elektronicznego dokumentu.

Dalej mamy hologram z godłem RP, który co ciekawe, będzie zmieniać kolor po przechyleniu telefonu. W tle znajdziemy grafikę podobną do tej z fizycznego dowodu osobistego oraz animowaną, falującą biało-czerwoną flagę. Na ekranie pojawi się też status dokumentu oraz aktualna data i godzina odmierzana w czasie rzeczywistym.

zmiany w oMbywatel

Weryfikacja dokumentu będzie odbywać się poprzez uruchomienie zakładki certyfikatów w aplikacji mObywatel. Tam urzędnik sprawdzić ich ważność, co będzie potwierdzeniem możliwości weryfikacji tożsamości w elektronicznej formie.

Inną metodą weryfikacji będzie mWeryfikator. Aplikacja dostępne w AppStore i Google Play, która pozwoli na zeskanowanie kodu QR w aplikacji mObywatel i potwierdzenie ważności dokumentu.

Bardzo dobre zmiany w mObywatel

Zmiany, jak już wspomnieliśmy, ruszą nie później niż 31 marca 2021 roku, ale nie znamy jeszcze konkretnej daty. Trzeba uczciwie przyznać, że są to bardzo dobre zmiany i o ile tylko wszystko będzie działać prawidłowo, resortowi cyfryzacji należą się słowa uznania. Miło zobaczyć, że jednak da się niektóre procesy cyfryzacji kraju zrobić dobrze.