Reklama

10 najbardziej toksycznych miejsc na świecie

Na Ziemi jest już ponad 7,5 mld ludzi. Część z nich żyje w naprawdę niekomfortowych, wręcz niegościnnych miejscach. Oto przykłady lokalizacji, w których ludzka wola przetrwania jest silniejsza niż panujące warunki.

Naukowcy wskazują, że 9 na 10 osób oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Przekłada się to bezpośrednio na zgony co najmniej 3 mln osób rocznie. Ale nie tylko powietrze o złej jakości zagraża ludziom. Są czynniki, które mogą być znacznie bardziej szkodliwe. Poniżej znajdziecie listę najbardziej toksycznych miejsc na naszej planecie. Nie wybierajcie się do nich, jeżeli nie musicie.

Agbogbloshie, Ghana

Codzienność w Agbogbloshie

Szacuje się, że poziom ołowiu w tym obszarze jest 50 razy wyższy od amerykańskiej normy dla ołowiu w glebie. Agbogbloshie to drugi, co do wielkości obszar przetwarzania elektrośmieci w Afryce Zachodniej. Mianem elektrośmieci określa się wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne i przestarzałe sprzęty działające na prąd lub baterie, m.in. telefony, komputery, pralki czy zabawki. Pozyskuje się z nich liczne substancje, które po przetworzeniu są wydzielane do gleby, wody i atmosfery.

Czarnobyl, Ukraina

Widok na elektrownię w Czarnobylu

Pył promieniotwórczy, w tym uran, pluton i inne metale, nadal nawiedza czarnobylską zonę, czyli tereny zamknięte wokół elektrowni jądrowej. Czarnobyl jest uznawany za jedno z najbardziej toksycznych miejsc na świecie po awarii elektrowni jądrowej w 1986 r. Niegdyś tereny te były zamieszkiwane przez 14 000 osób, a dzisiaj to w większości miasta-duchy. Ponad 30 lat po katastrofie, tereny o powierzchni 150 000 km kw. są skażone różnorodnymi izotopami promieniotwórczymi, m.in. cezem-137 i plutonem.

Tarum, Indonezja

Skażenie rzeki Tarum

Tarum to rzeka w Indonezji o długości 274 km. Jest ona mocno zanieczyszczona działalnością człowieka, głównie przez fabryki tekstyliów w Bandung i Cimahi. Ponad 2000 innych zakładów zatruwa rzekę ściekami zawierającymi ołów, rtęć, arsen i inne szkodliwe pierwiastki. Jest to trzecia co do długości rzeka Jawy, ale jednocześnie najbardziej zanieczyszczona rzeka świata. Tarum stanowi ok. 80% dostępnych wód powierzchniowych i przekłada się na zdrowie 5 mln osób mieszkających w jej dorzeczu.

Dzierżyńsk, Rosja

Dzierżyńsk

W latach 1930-1998 do Dzierżyńska wywieziono ponad 300 000 ton odpadów chemicznych. Od tego czasu do wód gruntowych miasta przedostało się aż 190 różnych związków chemicznych, co czyni je jednym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie. Woda jest skażona dioksynami i fenolem na poziomie, który jest 17 mln razy wyższy od bezpiecznego limitu. Nic dziwnego, że średnia długość życia w Dzierżyńsku wynosi 42 lata w przypadku mężczyzn i 47 lat dla kobiet.

Hazaribag, Indie

Hazaribag

Nawet 95% zarejestrowanych garbarni w Bangladeszu znajduje się w mieście Hazaribag i okolicach. Codziennie wyrzucają one 22 000 litrów sześciennych toksycznych odpadów, w tym chrom sześciowartościowy, który powoduje nowotwory, choroby skóry i układu oddechowego. Populacja tego miasta w 2011 r. wynosiła 153 599 osób.

Kabwe, Zambia

Kabwe

Kabwe w Zambii to nieciekawe miejsce. Badania wykazały, że poziomy ołowiu we krwi dzieci są aż 5-10 razy wyższe od przyjętych norm. Ołów i kadm wchłaniają się na wzgórzach Kabwe po dziesięcioleciach wydobywania i przetwarzania tych pierwiastków. Mimo że kopalnie zostały zamknięte już kilka lat temu, mieszkańcy nadal wydobywają metale ze starych odpadów. Gleba jest tu tak skażona, że nie może być żadnych upraw.

Norylsk, Rosja

Zima w Norylsku

Norylsk to jedno z najbardziej wysuniętych na północ miast na świecie. Jest ośrodkiem hutnictwa, górnictwa metali niezależnych oraz węgla kamiennego. Uważa się, że średnia długość życia pracowników tutejszych fabryk jest o 10 lat niższa od średniej rosyjskiej. Nie ma co się dziwić, bo rocznie prawie 500 ton tlenków miedzi i niklu oraz 2 mln ton dwutlenku siarki są uwalniane do powietrza. Powoduje to zwiększoną podatność na choroby układu oddechowego i nowotwory.

Delta Nigru, Nigeria

Delta Nigru

Delta rzeki Niger i jej ujścia do Zatoki Gwinejskiej to region gęsto zaludniony, który według oficjalnych ustaleń obejmuje powierzchnię 70 000 km kw i jest zamieszkiwany przez ok. 20 mln osób. Jednocześnie jest to miejsce wydobywania największych ilości ropy naftowej w Afryce – dziennie pozyskuje się tu ok. 2 mln baryłek ropy. Liczne wycieki wpływają na uprawy i prowadzą do niedożywienia 24% dzieci. Rocznie do przyrody wycieka średnio 240 000 baryłek ropy, które powodują wiele szkód. Zniszczenie środowiska było źródłem powstania ruchów na rzecz ochrony przyrody, a także licznych konfliktów etnicznych w regionie.

Linfen, Chiny

Jedna ze świątyń w Linfen

Linfen to miasto w prowincji Sahnxi w Chinach, położone nad rzeką Fen He. Miasto zostało całkowicie zniszczone przez Japończyków podczas II wojny światowej, lecz udało się je odbudować. Jeszcze przed wojną odkryto tu duże złoża węgla. Tutejsze dzieci wykazują częste zatrucie ołowiem z powodu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza. Smog jest tu codziennością, a przypadku zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc i raka płuc odnotowywane częściej niż gdziekolwiek indziej. Arsenoza, czyli choroba spowodowana piciem wody zatrutej arsenem, ma tu status epidemii. Blacksmith Institute uznał Linfen za najbardziej zanieczyszczone miasto świata.

Kalimantan, Indonezja

Mount Kinabalu na Borneo

Kalimantan to indonezyjska część wyspy Borneo, zajmująca ponad 72% jej powierzchni. Stężenie rtęci w rzece Kahajan na Kalimantanie jest dwa razy wyższe od zalecanych norm. Od lat centralny i południowy Kalimantan są zatruwane przez małe kopalnie złota. Problem z wydobywaniem złota na małą skalę polega na tym, że często wykorzystuje się do tego rtęć. Wielu górników we własnych domach uwalnia niebezpieczne ilości odpadów rtęci, które przedostają się do dróg wodnych, gdzie mogą być magazynowane np. w rybach.