Reklama
aplikuj.pl

Być może poznaliśmy sekret długiego życia

Wygląda na to, że pomimo istnienia wielu domniemanych sposobów na przedłużenie życia, tylko niektóre faktycznie działają. Jednym z czynników jest kombinacja chromosomów – kobiety żyją o 18% dłużej.

Chromosomy XX oraz XY odpowiadają za określanie płci u większości zwierząt. Ich układ przekłada się na występowanie fizycznych różnic między samicami i samcami. Są oczywiście zwierzęta, u których brakuje drugiego z chromosomów płci lub mają inny ich układ, np. ZZ lub ZW.

Cechy fizyczne nie muszą być jedynymi widocznymi różnicami pomiędzy płciami. Naukowcy sądzą bowiem, że osobniki z różnymi chromosomami, np. ssaki płci męskiej posiadające chromosomy XY mogą być bardziej podatne na mutacje genetyczne. I choć wiedza na ten temat była niewielka, to sytuacja zmieniła się dzięki badaczom z University of New South Wales.

Owi naukowcy postanowili porównać długość życia samców i samic należących do 229 gatunków w 99 rodzinach i 38 rzędach. W ten sposób zauważyli, że płeć z tymi samymi chromosomami żyje średnio o 17,6% dłużej.

Istnieją jednak spore różnice wynikające z przynależności do gatunku, np. samice karalucha żyją o 77% dłużej niż samce. Z kolei samice z identycznymi chromosomami płciowymi żyją o 20,9% dłużej niż samce – natomiast w przypadku samców o podobnym układzie długość ta wzrasta o zaledwie 7,1%.

Co ciekawe, np. samice ptaków oraz motyle z różnymi chromosomami płciowymi mogą być bardziej podatne na mutacje – nie występuje jednak u nich skrócenie czasu życia. Naukowcy nadal nie wiedzą, co dokładnie w przypadku chromosomów wpływa na długość życia poszczególnych osobników.