WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Coraz kwaśniejsze oceany uwalniają jeszcze więcej tlenku azotu do atmosfery

Coraz kwaśniejsze oceany uwalniają jeszcze więcej tlenku azotu do atmosfery

W naturze pętla zamyka się częściej, niż może nam się spodziewać i tak coraz kwaśniejsze wody oceanów przez większe stężenie dwutlenku węgla w atmosferze mogą jeszcze bardziej na nią wpłynąć.

Według nowych badań zakwaszenie oceanów wydaje się zwiększać ilość podtlenku azotu (N2O), silnego gazu cieplarnianego, który jest uwalniany z nich do powietrza. Wszystko przez rosnące stężenie dwutlenku węgla w powietrzu – ten pochłaniają również oceany przez co stają się coraz kwaśniejsze. To z kolei zmienia klimat ekosystemów morskich, bieląc rafy koralowe, zakłócając naturalny łańcuch pokarmowy, zaburzając instynkty przetrwania ryb, a nawet rozpuszczając dno morskie.

Teraz naukowcy z EPFL, Tokyo Institute of Technology i Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) odkryli nową przyczynę tego zjawiska. Według zespołu, bardziej kwaśne wody uwalniają więcej tlenku azotu do atmosfery. A kiedy już tam jest, jego efekt cieplarniany jest prawie 300 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla, ponieważ zubaża warstwę ozonową. Zespół rozpoczął od zebrania próbek wody z pięciu różnych miejsc u wybrzeży Japonii w latach 2013–2016. Aby przetestować, ile podtlenku azotu zostało wyprodukowane przy różnych poziomach kwasowości. W badaniu sztucznie obniżono poziomy pH próbek, czyniąc je bardziej kwaśnymi, aby ruszyć z procesem, w którym drobnoustroje w wodzie zaczynają przekształcać amon w azotan, tworząc N2O jako produkt uboczny.

Co ciekawe, w swoich próbach zespół odnotował, że rzeczywisty współczynnik konwersji amonu do azotanu zmniejszył się, ale w niewyjaśniony sposób wzrosła ilość wytwarzanego N2O. Jak mówi Florian Breider, główny autor badania:

Nasze badanie stanowi dodatkowy dowód, że rosnąca emisja CO2 zakłóca naturalne cykle biogeochemiczne, które są bardzo wrażliwe na zmiany w środowisku. Nasze badanie pokazuje, że w odpowiednich warunkach jeden gaz cieplarniany może zwiększyć produkcję innego, bardziej szkodliwego. Dlatego ważne jest, abyśmy nadal prowadzili badania w tej dziedzinie.

ŹRÓDŁO: New Atlas