Reklama
aplikuj.pl

Części do armatohaubic Krab. Oficjalne poszukiwania dostawcy trwają

Części do armatohaubic Krab, armatohaubic Krab,

Ostatnie ogłoszenia polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej jasno sugerują, że nasze wojsko próbuje przygotować się na ewentualność konfrontacji z Rosją. Tym razem najnowsze ogłoszenie dotyczy części do armatohaubic Krab, a dokładniej mówiąc „dostawy technicznych środków materiałowych do dywizyjnego modułu ogniowego Regina ze 155-mm samobieżnymi armatohaubicami Krab”.

Trwają poszukiwania dostawcy części do armatohaubic Krab

Na mocy najnowszego kontraktu 2. Regionalnej Bazy Logistycznej z Warszawy polscy logistycy chcą zapewnić sobie przyspieszoną dostawę wspomnianych części, z czego termin składania wniosków przez potencjalnych wykonawców minie 11 kwietnia 2022 roku. Wybór wykonawcy spośród przynajmniej trzech wymaganych do podjęcia decyzji, zostanie podyktowany przede wszystkim ceną (80%), ale też okresem gwarancji (20%). Zamówienie ma zostać zrealizowane nie później, niż do 30 listopada, co tyczy się też opcjonalnego zamówienia.

Czytaj też: REMUS 300 zwycięzcą SUUV. Oto mały dron podwodny nowej generacji marynarki USA

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Wybuch konfliktu zbrojnego między Rosją i Ukrainą i wynikające z powyższego realne zagrożenie bezpieczeństwa państwa polskiego, zastosowanie art. 411 ust 7 i 16 ustawy i skrócenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert umożliwi naprawę kluczowego sprzętu uzbrojenia w szybszym terminie.

Sprzęt ten jest niezbędny do zabezpieczenia działań pododdziałów skierowanych do wykonywania zadań na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi oraz umożliwi utrzymanie pozostałego w Siłach Zbrojnych RP sprzętu uzbrojenia w gotowości do podjęcia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Podstawowym elementem jaki musi spełniać powyższa przesłanka jest jej niezależny od zamawiającego i obiektywny charakter.