WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Dno morskie się rozpuszcza i jest to wina ludzi

Emisja gazów cieplarnianych, która powoduje zmiany klimatu naszej planety powoduje również rozpuszczenie dna morskiego. Nowe badania wykazały, że oceaniczne dno w niektórych miejscach topi się znacznie szybciej niż w innych. 

Ocean jest znany z tego, że pochłania węgiel z atmosfery. I ten węgiel zakwasza wodę. Na dużych głębokościach, gdzie ciśnienie jest wysokie, zakwaszona woda morska reaguje z węglanem wapnia pochodzącym od martwych skorupiaków. Reakcja neutralizuje węgiel, tworząc wodorowęglan. Przez tysiąclecia ta reakcja była efektywnym sposobem na przechowywanie węgla. Ale ponieważ ludzie zaczęli używać paliw kopalnych, coraz więcej węgla trafiało do oceanów. Według NASA około 48 procent węgla znajdującego się w atmosferze ostatecznie znalazło się w morzach i oceanach.

To z kolei przekłada się na bardziej zakwaszone wody, co oznacza szybsze rozpuszczanie się węglanu wapnia na dnie morza. Aby dowiedzieć się, jak szybko przebiega ten proces, naukowcy z Uniwersytetu Princeton wykorzystali dane o wodzie, informacje o ilościach węglanu wapnia w osadach dna morskiego oraz inne wskaźniki, takie jak zasolenie i temperatura. Porównali wyniki z tymi  sprzed rewolucji przemysłowej.

Dobrą wiadomością było to, że większość obszarów oceanu nie wykazała dramatycznej różnicy w szybkości rozpuszczania węglanu wapnia przed i po rewolucji przemysłowej. Istnieje jednak wiele punktów krytycznych, w których emisje dwutlenku węgla spowodowane przez człowieka mają duży wpływ. Największym punktem zapalnym jest północno-zachodni obszar Atlantyku. Na Oceanie Indyjskim i na południowym Atlantyku istniały mniejsze tego typu obszary, w których tempo rozpuszczania się zwiększa.

Naukowcy nie wiedzą jeszcze, co powyższe zmiany będą oznaczać dla żywych stworzeń. Pewne jest to, że przyszli geolodzy zauważą zmiany wywołane przez człowieka w skałach, które obecnie znajdują się na oceanicznym dnie. Niektórzy badacze nazwali już tę epokę antropocenem, definiując ją jako punkt, w którym działalność człowieka zaczęła dominować w środowisku.

[Źródło: livescience.com]

Czytaj też: Ziemia może ocieplać się nawet szybciej niż myśleliśmy