Międzynarodowy zespół łączący naukowców z 17 krajów ogłosił właśnie, że przewidywania dotyczące globalnego ocieplenia mogą być błędne. Nawet jeśli rzeczywiście temperatura wzrośnie o te prognozowane 2°C, to poziom wody podniesie się wtedy znacznie powyżej oczekiwań.

Wyniki badań zostały opublikowane w Nature Geoscience. Opierają się one na dowodach obserwacyjnych z okresu 3,5 miliona lat, w których temperatura na Ziemi była większa o 0,5 do 2°C, niż to ma miejsce teraz. Badanie pokazuje, że duże obszary czap lodowych rozpadną się, a obrzeża lasów tropikalnych mogą zmienić się w sawanny. Naukowcy sugerują też, że pieniądze przeznaczone na zatrzymanie globalnego ocieplenia są znacznie za małe i w perspektywie czasu nie powstrzymają wzrostu temperatur.

Badając przeszłość, naukowcy doszli do wniosku, że zazwyczaj obserwowane zmiany są niedoceniane, a modele klimatyczne są dobre w przypadku niewielkich zmian. W przypadku dalszego wzrostu emisji gazów cieplarnianych są one niedoszacowane i powinniśmy albo zacząć je mocniej powstrzymywać, albo przygotować znacznie gorsze scenariusze i na nie się przygotować.

Źródło: https://www.sciencedaily.com/

Spodobał Ci się ten artykuł? Podaj dalej!