Czy ludzie mogą słyszeć głosy zmarłych?

glosy zmarlych

Naukowcy zidentyfikowali cechy, które mogą sprawić, że dana osoba będzie bardziej skłonna twierdzić, że słyszy głosy zmarłych. Ich wnioski zostały opisane na łamach Mental Health, Religion and Culture.

Duchowe doświadczenia z zakresu parapsychologii, np. w postaci widzenia bądź słyszenia zmarłych, mają duże znaczenie naukowe. Badacze z różnych dziedzin chcą jak najlepiej zrozumieć, dlaczego niektóre osoby uważają tego typu zjawiska za dowody na istnienie życia po śmierci, podczas gdy inne – za potwierdzenie chorób psychicznych.

Czytaj też: Roboty mogą zastąpić sędziów w orzekaniu wyroków
Czytaj też: Ludzki mózg wygląda jak wszechświat. Zobaczcie porównanie
Czytaj też: Alkohol jest szczególnie szkodliwy w tych trzech okresach życia

Peter Moseley i Adam Powell postanowili przeanalizować sylwetki 65 jasnowidzów z brytyjskiej organizacji spirytystycznej, zwanej Spiritualists’ National Union. Wzięli także pod uwagę 143 ochotników zwerbowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych, aby ustalić, co odróżnia spirytualistów od ogółu społeczeństwa.

Ankietowani po raz pierwszy słyszeli głosy zmarłych średnio przed 22. rokiem życia

Okazało się, że 44,6% spirytualistów doświadcza słyszenia głosów każdego dnia. Co ciekawe, większość z nich słyszała głosy wewnątrz głowy, ale 31,7% stwierdziło, że były to głosy pochodzące z zewnątrz. Spirytualiści, w odróżnieniu od ogółu społeczeństwa, przejawiają znacznie większą wiarę w to, że ich doświadczenia mają paranormalny charakter.

Czytaj też: Ile czasu potrzeba na wykształcenie lub porzucenie nawyków?
Czytaj też: Co się dzieje z mózgiem podczas hipnozy?
Czytaj też: Paracetamol ma zaskakujący wpływ na podejmowanie ryzyka

Poza tym, średni okres, w którym ankietowani doświadczali słyszenia głosów po raz pierwszy, wynosił 21,7 roku. Spirytualiści wydają się również bardziej podatni na halucynacje. Szczególnie interesujący wydaje się fakt, iż ta tematyka zwróciła ich uwagę dopiero po tym, jak szukali odpowiedzi na to, skąd mogą pochodzić słyszane przez nich głosy. Nie wydaje się więc, by był to element autosugestii.