WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Kilogram zostanie przedefiniowany

Rzadko kiedy przedefiniowane zostaje pojęcie jednostki z układu SI, chyba że dotyczy to jednostki, która wyrażona była na podstawie pomiaru zmieniającego się w czasie. Należy iść z duchem czasu i zastępować jednostki pojęciami i jednostki fizycznymi, które będą niezmienne w czasie.

Przez stulecia kilogram był określany na podstawie wagi małego bloczku wiszącego we Francji. Został on nazwany Le Grand K i był on używany do kalibracji urządzeń, na podstawie których kalibrowane były następne i takim szlaczkiem dochodziło to do naszych, domowych wag. Przez bardzo długi czas był to jedyny sposób aby ludzie na całym świecie mieli taki sam kilogram. Jednakże w 1992 roku naukowcy zauważyli, że bloczek z metalu się kurczy.

Do tej pory większość jednostek została już określona na podstawie pewnych stałych fizycznych, to samo należało więc zrobić z kilogramem. Daje to pewność, że definicja jednostki nie ulegnie zmianie w przyszłości. International Committee for Weights and Measures (CIPM) wymyślił zastosowanie trzech pomiarów, które muszą się zgadzać wynikami a dwa z nich będą całkowicie różnymi eksperymentami. Pierwszy z nich polegał na stworzeniu krzemowej kuli, która waży jeden kilogram i należało zliczyć w niej ilość molekuł. Drugi wykorzystał balans Watta, który dokładnie przeliczał masę na napięcie i prąd. Zostało to wykorzystane do obliczenia odpowiedniej stałej Plancka. Pomiar ten wyniósł 6.62606983 x 10-34 J s z błędem +/- 22 ostatnich liczb znaczących. Jest więc to bardzo mała cyfra zgodna z poprzedni eksperymentem.

Oznacza to, że kilogram na nowo zostanie zdefiniowany w 2018 roku. Le Grand K zostanie umieszczony w muzeum. Czy to zmieni nasze życie? Zdecydowanie nie ;)

Źródło: http://www.popularmechanics.com