WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Mierzenie wysokości lasów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Jeśli znamy wysokość lasów, to możemy oszacować ile dwutlenku węgla są one w stanie pochłonąć. Jak wyliczymy tą wartość, to możemy przewidzieć ich rolę w łagodzeniu globalnego ocieplenia. Aby dokonać takich pomiarów, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w 2019 roku zostanie zamontowany zaawansowany skaner laserowy.

NASA ogłosiła, ze stacja stanie się gospodarzem dwóch nowych instrumentów pomiarowych. Jednym z nich będzie Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI). Jest to zaawansowany skaner laserowy (Lidar), który pozwoli określić wysokość lasów na całym świecie. Jego misja będzie trwała jeden rok. Pozwoli to na oszacowania ile węgla jest przechowywanego w lasach i jak to zmienia się w czasie. Jest to kluczowa informacja dla zrozumienia zmian klimatycznych.

Lasy przechowują dużą ilość węgla w drewnie i innych tkankach roślinnych. Rosną one poprzez usunięcie CO2 z atmosfery w procesie fotosyntezy. W tym samym czasie drzewa umierają co skutkuje powrotem dwutlenku węgla do atmosfery. Określenie równowagi pomiędzy tymi procesami pozwoli na stwierdzenie, czy las więcej oddaje CO2 czy go pobiera.

Ważnym zadaniem systemu będzie określenie, w których lasach na świecie jest największe pobieranie i przechowywanie CO2. Pozwoli to na zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za ten proces oraz na przewidzenie ich przyszłości. GEDI umożliwi przeprowadzenie badań na całym świecie. Załóżmy, że chcesz wiedzieć ile węgla przechowywane jest w dorzeczu Amazonki. Można zmierzyć średnicę i wysokość pnia w kilku miejscach, a następnie obliczyć jego masę. Dzięki systemowi Lidar można zmierzyć wysokość na całym obszarze i wykorzystać pomiary do przewidzenia masy- nie potrzeba do tego badań terenowych.

Lidar mierzy czas potrzebny na dotarcie impulsu laserowego do danego przedmiotu i na jego powrót do czujnika. Ponieważ prędkość światła jest stała, to można określić jak daleko od sensora był dany obiekt. Jeśli wiesz, gdzie czujnik był w układzie współrzędnych, to już jest prosta droga do określenia wysokości przedmiotu. Niestety, Lidar nie może działać przez chmury. Dlatego jego konstrukcja pozwala na precyzyjne skierowanie go w dowolne widoczne miejsce.

System pozwoli na wyeliminowanie prac terenowych w pomiarach lasów i określenie ich wpływów na zmiany klimatyczne powinno być znacznie prostsze.

Źródło: http://phys.org/, zdjęcie: NASA