Reklama
aplikuj.pl

O ile w ostatnich latach wzrosło topnienie lodu na Antarktydzie i Grenlandii?

Z badań, których rezultaty opublikowano niedawno w czasopiśmie Nature wynika, że w porównaniu do lat 90. obecna utrata lodu na terenie Antarktydy i Grenlandii przebiega aż 6-krotnie szybciej.

Zespół naukowców odpowiedzialny za te odkrycia stwierdził, że w ciągu ostatnich 30 lat średni poziom mórz i oceanów na całym świecie podniósł się o 1,78 cm. Niestety wpisuje się to w założenia najgorszego proponowanego scenariusza związane z globalnym ociepleniem. Wynika z niego, że do 2100 roku poziomy te podniosą się średnio o 60 centymetrów. Taka zmiana oznacza narażenie na ogromne niebezpieczeństwo nawet 400 milionów ludzi zamieszkujących tereny przybrzeżne.

Aby dokonać pomiarów badacze wykorzystali 11 satelitów, które od ok. 30 lat monitorowały obszary Grenlandii oraz Antarktydy. W latach 1992-2017 wyniosła ona 6,4 bilionów ton. Szczególnie zatrważające jest jednak tempo topnienia. W latach 90. wynosiło ono średnio 81 mld ton rocznie, podczas gdy w ostatnim czasie wartość ta wzrosła do 475 mld ton rocznie.

Dane są zatrważające i powodują, że powinniśmy przygotować się na realizację najbardziej negatywnych scenariuszy. Jest to kolejny argument świadczący o konieczności zastosowania coraz bardziej radykalnych środków w kontekście walki z globalnym ociepleniem.

Czytaj też: Zdjęcia satelitarne pokazują skutki wzrostu temperatur na Antarktydzie