Badacze z New York University, dzięki badaniom przeprowadzonym na myszach, zlokalizowali ośrodek w mózgu odpowiadający za podejmowane z premedytacją zachowania agresywne. Przełożenie tego odkrycia na ludzi mogłoby pozwolić na skuteczniejszą pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia związane z agresją.

Ośrodek agresji leży w brzuszno-bocznej części brzuszno-przyśrodkowego podwzgórza. Wiemy więc, że podwzgórze, poza temperaturą ciała, głodem, czy snem, kieruje również stosowaniem przemocy. Amerykańscy badacze odkryli ten fakt dzięki ciekawemu eksperymentowi z udziałem myszy.

W eksperymencie myszy były szkolone, tak, by atakowały słabsze osobniki. W międzyczasie oczywiście rejestrowano aktywność poszczególnych obszarów ich mózgu. Okazało się, że właśnie przed samym atakiem najwyższą aktywność wykazywała wspomniana wyżej część podwzgórza (w skrócie nazywana również VMHvl). Duży wzrost aktywności regionu VMHvl obserwowano już w momencie, kiedy silniejsza mysz zauważała potencjalną ofiarę.

Kiedy naukowcy blokowali odpowiadający za agresję rejon mózgu, zwierzęta przestawały stosować przemoc. Nie miało to natomiast wpływu na pozostałe aspekty zachowania badanych myszy. Badacze uważają, że dzięki lekom selektywnie blokującym aktywność VMHvl, można by zapobiec wielu poważnym przestępstwom.  Jeżeli badania z udziałem ludzi wypadną równie pomyślnie, to pozostaje nam się tylko zastanawiać nie „czy”, ale „jak powszechnie” inhibitory aktywności VMHvl będą stosowane.

[źródło i grafika: sciencealert.com]

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej