Reklama
aplikuj.pl

Komisja Europejska zaniepokojona odwołaniem prezesa UKE. Pisze do ministra cyfryzacji

Dotarliśmy do listu wysłanego przez jednego z członków Komisji Europejskiej do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego. Sprawa dotyczy planów odwołania prezesa UKE i ewidentnie nie podoba się to europejskim włodarzom.

Głębokie zaniepokojenie w związku z planami odwołania prezesa UKE

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, w liście do ministra Zagórskiego wyraził swoje głębokie zaniepokojenia planami odwołania prezesa UKE w ramach przepisów dotyczących Tarczy Antykryzysowej 3.0. Na 1,5 roku przed zakończeniem jego obecnej kadencji.

Czytaj też: Prezes UKE wpakowany na taczkę w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0

Jaki jest związek odwołania prezesa UKE z koronawirusowym kryzysem?

Breton w liście domaga się w wyjaśnień, jaki związek ma odwołanie prezesa UKE z przepisami mającymi przeciwdziałać kryzysowi związanemu z Koronawirusem. Podkreślił, że niezależność organu regulacyjnego jest jedną z kluczowych zasada przepisów Unii Europejskiej. Gwarancje niezależności oraz przewidywalności decyzji regulatora są zawarte w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej (EKŁE, którym zasłania się obecnie rząd argumentując odwołanie prezesa UKE). Thierry Breton przypomniał też Artykuł 7. EKŁE, mówiący:

Państwa członkowskie zapewniają, aby szefów krajowych organów regulacyjnych lub, w stosownych przypadkach, członków organu kolegialnego pełniącego tę funkcję w krajowym organie regulacyjnym lub ich zastępców można było odwołać w trakcie ich kadencji tylko wtedy, gdy przestaną oni spełniać warunki wymagane do wykonywania obowiązków określonych w prawie krajowym przed ich powołaniem.

Czytaj też: Pomysł odwołania prezesa UKE robi się coraz bardziej absurdalny

Tarcza Antykryzysowa 3.0 narusza przepisy Unii Europejskiej

Breton zaznacza, że proponowany termin odwołania prezesa UKE wynoszący 14 dni od przyjęcia przepisów Tarczy Antykryzysowej narusza przepisy Unii Europejskiej. Co zostało już potwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w podobnej sprawie (sprawa C-424/15).

Dodał również, że potrzeby dostosowania polskiego prawa do wymogów EKŁE nie powinny w żaden sposób negatywnie wpływać na mandat krajowego regulatora rynku.

Komisja Europejska oferuje pomoc w aukcji 5G

Na zakończenie Breton zaznaczył, że jeśli Polska ma jakiekolwiek problemy z organizacją aukcji 5G, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii jest w pełni dostępna aby pomóc w ich rozwiązaniu.

Wezwał też ministra cyfryzacji do udzielenia odpowiedzi przed pojęciem jakichkolwiek nieodwracalnych decyzji.

Chcesz być na bieżąco z WhatNext? Śledź nas w Google News