Oto najdokładniejsze trójwymiarowe obrazy materiałów 2D

Badania prowadzone przez naukowców z UCLA doprowadziły do powstania niezwykle szczegółowych obrazów. Zostały one wykonane w 3D, choć dotyczą tzw. materiałów dwuwymiarowych.

Materiały 2D mogą okazać się rewolucyjne, ponieważ zapewniają dość unikalne właściwości. Na przykład węgiel ułożony w odpowiedni sposób utworzy grafen, który jest wytrzymalszy od stali, ma niemal zerową oporność elektryczną, a przy tym rekordowo wysoką zdolność do przewodzenia ciepła.

Korzystając z niezwykle szczegółówych pomiarów (sięgających jednej trylionowej części metra) autorzy badania byli w stanie określić wady konkretnych materiałów 2D. Szczególnie interesujący jest w tym przypadku fakt, że naukowcy określili wspólrzędne poszczególnych atomów bez wykorzystania wcześniej istniejących modeli.

Badacze wykorzystali disiarczek molibdenu oraz technologię, która umożliwia wytwarzanie obrazów poprzez pomiar rozproszonych elektronów. Zrekonstruowali obrazy poszczególnych próbek, a następnie połączyli je w jeden trójwymiarowy obraz. Każda z dwóch próbek miała wymiary 6 na 6 nanometrów, mniejsze z kolei 1 na 1.

Uzyskane w ramach badania obrazy umożliwiły sprawdzenie trójwymiarowych struktur próbek z ogromną dokładnością. Naukowcy zaobserwowali wszelkie zniekształcenia i zmiany, m.in. spowodowane obecnością renu, którego nawet pojedynczy atom wywoływał problemy.