WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Poznaliśmy ojczyznę anatomicznych przodków współczesnych ludzi

Nowe badanie wykazało, że najwcześniejsi anatomiczni przodkowie współczesnych ludzi pojawili się w Południowej Afryce i rozwijali się tam przez 70 tysięcy lat.

Autorzy badania sądzą, że zmiany klimatu w Afryce zapoczątkowały pierwsze ludzkie wyprawy, które napędziły rozwój genetycznej, etnicznej i kulturowej różnorodności człowieka. Analiza ta daje wgląd w pierwszych 100 tysięcy lat współczesnej historii człowieka.

Od pewnego czasu było jasne, że anatomicznie współcześni ludzie pojawili się w Afryce około 200 tysięcy lat temu. Nie było jednak pewności co do umiejscowienia tego procesu.

Na szczęście mitochondrialne DNA działa jak kapsuła czasu, gromadząc zmiany na przestrzeni pokoleń. Porównanie pełnego kodu DNA od różnych osób dostarcza informacji na temat tego, jak są one powiązane.

Naukowcy porównali 198 tzw. mitogenów z danymi dotyczącymi najstarszej znanej populacji człowieka, linii L0. Pozwoliło im to udoskonalić drzewo ewolucyjne naszych najwcześniejszych przodków lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. W ten sposób doszli do wniosku, że pierwsza populacja anatomicznych przodków pojawiła się w regionie tzw. Zambezi, który obejmuje cały obszar północnej Botswany.

Nowe ramy czasowe sugerują, że ówcześnie występujące tam mokradła zapewniały stabilne środowisko ekologiczne dla pierwszych przodków współczesnych ludzi, którzy rozwijali się przez 70 tys. lat.

ŹRÓDŁO: phys.org