WRÓĆ DO STRONY
GŁÓWNEJ
Nauka

Jaka jest temperatura ciemnej materii?

Fizycy z Uniwersytetu Kalifornijskiego próbują obliczyć temperaturę ciemnej materii, tajemniczej substancji, która stanowi około jedną czwartą naszego Wszechświata.

Mamy niewielkie pojęcie dotyczące tego, czym jest ciemna materia, a fizycy nie zdołali jej nawet bezpośrednio zaobserwować. Wiemy jednak, że grawitacja ciemnej materii może zniekształcać światło odległych obiektów. Naukowcy używają tego zniekształcenia, zwanego soczewkowaniem grawitacyjnym, aby dowiedzieć się więcej o właściwościach ciemnej materii.

Standardowy model dla ciemnej materii zakłada, że jest ona „zimna”, co oznacza, że cząsteczki poruszają się powoli w porównaniu z prędkością światła. Jest to również związane z masą tych cząstek. Im mniejsza masa cząsteczki, tym jest ona „cieplejsza” i tym szybciej będzie się poruszać.

Model zimnej (czyli masywniejszej) ciemnej materii nie działa zbyt dobrze w skali poszczególnych galaktyk. Doprowadziło to do powstania innych modeli, w tym zakładającego istnienia „ciepłej” ciemnej materii z jaśniejszymi, szybciej poruszającymi się cząstkami. Obserwacje wykluczyły jednak istnienie cząstek, które poruszają się z prędkością zbliżoną do prędkości światła.

Astronomowie zmierzyli jasność siedmiu odległych kwazarów w poszukiwaniu zmian wywołanych obecnością ciemnej materii i wykorzystali te wyniki do pomiaru wielkości tych obszarów. Jeśli cząstki ciemnej materii są jaśniejsze, cieplejsze i poruszają się szybciej, to nie będą tworzyć struktur poniżej pewnego rozmiaru.

Efektem jest niższa granica masy potencjalnej ciemnej materii. Wyniki badań onaczają widoczną poprawę w stosunku do poprzedniej analizy, z 2002 roku. Kolejnym ich etapem ma być analiza kolejnych 50 obiektów.

ŹRÓDŁO: phys.org