Niewiele przypadków raka jajnika rozpoznawanych jest we wczesnym stadium. Sprawia to, że dane osoby tracą szanse na skuteczne leczenie. Przy późnym wykryciu przeżywa zaledwie 20% osób a przy wczesnym aż 94% osób.

Nowy test krwi ma pomóc we wczesnej detekcji raka. Naukowcy zidentyfikowali bakteryjną toksynę produkowaną przez bakterie E.Coli. Jest on w stanie rozpoznać glikany zawierające kwas N-glikolilo-neuraminowy. Pojawiają się one na powierzchni komórek nowotworowych i są następnie uwalniane do krwiobiegu. Zespół opracował nieszkodliwą podjednostkę toksyny, która sprawdza się przy wykrywania nowotworu jajnika.

Najnowsze wyniki mówią, że test działa u 90% osób z rakiem jajnika w pierwszym stadium oraz w 100% przy raku w późniejszych stadiach. U osób zdrowych test nie wykazuje obecności niczego złego. Dzięki niemu lekarze będą mogli w łatwy sposób diagnozować swoje pacjentki.

Czytaj też: Wyrzućcie posiadaną sałatę rzymską!

Źródło: Medicalnewstoday

Kolejny artykuł znajdziesz poniżej